X-מן 2

פרטים חדשים שמותרים לפרסום בפרשת בן זייגר מגלים כי בישראל מוחזק אסיר נוסף בתנאים דומים לזה של זייגר

חומר חקירה חדש בפרשת בן זייגר שהותר לפרסום כעת בעקבות בקשה של העיתון ידיעות אחרונות מצביע על כך שקיים אסיר נוסף באגף 13 (אגף ביטחוני) שמוחזק בתנאים מאוד דומים  לאלה שבהם הוחזק בן זיגייר.

אין פרטים לגבי אותו אסיר אך ככל הנראה מדובר גם כאן באזרח ישראלי שעבד באחד מגופי הביטחון ובמסגרת זו עשה עבירות ביטחון חמורות.

עוד עולה מחומרי חקירת סיבת מותו של זייגר שהותרו לפרסום כי ביום שבו התאבד זייגר ב-15 בדצמבר 2010 הייתה תקלה במצלמה שכוונה לחדר השירותים, שם התאבד. המצלמה לא שידרה את התמונות למרכז השליטה (משל"ט) אלא רק לחדר המפקח שלא היה מאויש באותה העת.