RTI זכתה בתקן למערכות טיסה

RTI Connext™ Micro , פתרון התווכה (Middleware) של RTI לעולם ה-Real Time, יהיה פתרון ה-(Data Distribution Service (DDS הראשון שיותאם לתקן הבטיחות המחמיר ביותר של רשות התעופה הפדראלית של ארה"ב

RTI Connext™ Micro, פתרון ה-Middleware של RTI לעולם ה-Real Time, יהיה פתרון ה-(Data Distribution Service (DDS הראשון שיותאם לתקן הבטיחות המחמיר ביותר של רשות התעופה הפדראלית של ארה"ב.

(RTI (Real-Time Innovations היא ספקית מובילה של פתרונות אינטגרציה ויישומי תקשורת מהירים וסקלאבילים למערכות זמן אמת. החברה מיוצגת בישראל על ידי חטיבת מוצרי התוכנה של מטריקס.

פתרון Connext™ Micro של חברת RTI יותאם לתקן DO-178C Level A, התקן המחמיר ביותר בכל הקשור למערכות בטיחות קריטיות בטיסה, אשר חל גם על כלי טיס בלתי מאוישים ומערכות בקרה קרקעיות. בכך יסייע הפתרון של RTI למשרד ההגנה האמריקאי להגשים את החזון שלו לחיבור ותיאום מלא ותקני בזמן אמת בין מערכות בקרה קרקעיות לבין מערכות מוטסות מסוגים שונים בכל מקום.

RTI Connext™ Micro, שנמנה על משפחת מוצרי RTI Connext, המאפשרים לחבר בין יישומי זמן אמת ליישומי רוחב בארגון, מספק פתרון קל משקל להעברת מסרים בין רכיבים ומערכות המוגבלים במשאבים וביישומים. הפתרון עונה בצורה ישירה על אתגר העברת מסרים עם ביצועים ואינטגרציה גבוהים, הנדרשים על ידי מערכות תפעוליות - טכנולוגיה להפעלת ציוד פיסי אשר מוטמעת ונתמכת על ידי ארגוני הנדסת מערכות.

"מערכות התעופה ליישומים צבאיים ואזרחיים משתכללות מיום ליום ומחייבות קישוריות והעברת מסרים בזמן אמת, בצורה אמינה ומאובטחת בין שלל מערכות ורכיבים - לרוב מיצרנים שונים. על אתגרים אלו Connext™ Micro עונה באופן מלא", אמר ארי רוזנבאום, מנהל פעילות RTI בחטיבת מוצרי התוכנה של מטריקס, המייצגת בישראל את מוצרי RTI.

"ההסמכה של RTI Connext™ Micro בתקן המחמיר ביותר של רשות התעופה האמריקאית תאפשר ליצרני המערכות והרכיבים השונים, שיטמיעו את הקוד המורשה של RTI במוצרים שלהם במקום לפתח קוד עצמי משלהם , לרשיין את המערכות והרכיבים שלהם בצורה יותר מהירה בהתאם לסטנדרטים המחמירים ביותר שקיימים, ולחסוך בכך גם משאבי פיתוח ועלויות לצד הקטנת סיכונים בפרוייקט".

אולי יעניין אותך גם

BIGSTOCK/Copyright: Toppercussion

כלי חדש יסייע לארגונים במשק להעריך ולצמצם סיכונים לפרטיות

הרשות להגנת הפרטיות פיתחה מדריך לתסקיר חדש שנועד לאפשר לארגונים בהם נעשה שימוש בטכנולוגיות הכוללות איסוף של מידע אישי ורגיש, לאתר מראש סיכונים אפשריים לפרטיות הציבור ולצמצמם מבעוד מועד