HP: עסקת מאה מיליון דולר עם משרד הביטחון

פרסום ראשון - תספק מחשבים לכל יחידות הצבא בשנים הבאות

HP: עסקת מאה מיליון דולר עם משרד הביטחון

עסקת ענק בין חברת   HP ובין מערכת הביטחון: הצדדים סיכמו על בלעדיות לחברת HP באספקת מחשבים שולחניים (pc) לכל זרועות צה"ל למשך שלוש השנים הקרובות, עם אופציה להארכה לחמש שנים.

העסקה סוכמה בתום מו"מ ארוך שאותו הובילו סגן ראש משלחת הרכש של משרד הביטחון בארה"ב, משה זעירא,  ודוד אטדגי ודרור אברמוב מנכ"ל חטיבת pps בחברת hp ישראל.

מטעם מנהל ההרכשה במשרד הביטחון הוביל את המו"מ איקו חסון, הסגן הבכיר לראש מנה"ר, ומטעם יחידת לוטם באגף התקשוב- אל"מ חיים וגנר הממונה על רכש IT.

תוצאות המו"מ מאריכות זכייה קודמת של HP באספקת מחשבים לצה"ל. היקף הזכייה החדשה יכול להגיע עד 120 מיליון דולר, תלוי בכמות המחשבים שיירכשו בתקופת ההסכם.

צה"ל רוכש בכל שנה עשרות אלפי מחשבים.
 
 המכרז משקף תנאים הנחשבים משופרים לעומת המגזר הממשלתי, וכן את הכוונה בצה"ל להאריך את אורך החיים הממוצע של כל מחשב, משלוש לחמש שנים.

מרבית הרכישות יתבצעו בכספי הסיוע הביטחוני האמריקאי.