GDLS מארגנת כנס תעשיות ישראליות

חברת GDLS – General Dynamics Land Systems תערוך בקרוב כנס לתעשיינים ישראליים, שבו תבקש הצעות לשיתוף פעולה תעשייתי, כהמשך לזכייתה במכרז משרד הביטחון לייצור נגמ"ש המרכבה (נמ"ר) על אדמת ארצות הברית.

ראשי חברת GDLS  סיימו באחרונה סדרת פגישות עם בכירים במשרד הבטחון, שבהן הציגו את תכניותיהם לשיתוף פעולה תעשייתי עם חברות ישראליות, כפי שתהחייבו במסגרת זכייתם במכרז. החברה האמריקאית החלה לייצר חלק ניכר מן ה"קיטים" שמרכיבים את הנגמ"ש בעיר לימה שבאוהיו. היקף הפרויקט נעמד בכ-200 מיליון דולר בשנה למשך 10 שנים. החברה מתכוונת לקיים שיתוף פעולה תעשייתי עם חברות ישראליות בהיקף שיגיע לכדי מחצית מן הסכום שתקבל בגין חלקה בייצור הנגמ"ש. הרכש בישראל יכול להתבצע במסגרת שיתוף פעולה בכל תחומי הפעילות של GDLS ולאו דווקא בקשר לפרויקט הנמ"ר.

חברת GDLS מתכוונת למנות נציג מטעמה, שישהה באופן קבוע בישראל, כדי לרכז את תחום שיתוף הפעולה עם התעשיות הביטחוניות הישראליות.

אולי יעניין אותך גם