"Fiber NGN"

בזק תפרוס תשתית סיבים אופטיים בכל רחבי הארץ במהלך שנת 2013, כך שתגיע קרוב ככל הניתן לבתי המנויים

תמונות מפריסת הסיבים האופטיים המבוצעת על ידי בזק

חברת בזק מכריזה על תחילת פרוייקט ה-"Fiber NGN", פריסת תשתיות סיבים אופטיות בכל רחבי הארץ, כך שיגיעו קרוב ככל הניתן לבתי המנויים. פרוייקט הנחת הסיבים האופטיים מהווה שלב נוסף בפרוייקט ה-NGN, לקראת כניסה עתידית של החברה לאספקת רוחבי פס גדולים מהקיימים היום, ושירותי תקשורת מתקדמים ללקוחות על בסיס טכנולוגיות אופטיות חדשניות. כבר היום, רשת ה-NGN הקיימת של בזק מספקת קצבים של עד 100 מגה וה- Fiber NGN יהווה חלק אינטגרלי ממנה.

פריסת התשתית האופטית תחל לאחר שדירקטוריון בזק אישר היום לחברה להרחיב את התשתית ולפרוס סיבים אופטיים, תוך ביצוע תכנון מפורט של הפרוייקט, ניסויים בטכנולוגיות המתקדמות ורכישת ציוד נדרש. במסגרת הפרוייקט, תרחיב בזק את פריסת הסיבים האופטיים לקירבת בניינים ובתים ברחבי ישראל (FTTH/B). הפרוייקט יבוצע בכמה שלבים ובאופן מודולרי, כך שניתן יהיה להתאימו לטכנולוגיות המתקדמות ביותר שיתפתחו בשנים הקרובות.

"רשת ה-NGN של בזק מספקת קצבים גבוהים ביותר התואמים את צרכי הלקוחות גם בעתיד, וה-Fiber NGN יהווה נדבך נוסף ומתקדם ברשת זו. מרבית הטכנולוגיות בתחום זה עדיין לא הבשילו לגמרי. ולכן אנו בונים את הפרוייקט כך שיוכל להתאים לכל מבנה רשת עתידי באופן המיטבי ללקוח", אמר יובל קינן סמנכ"ל טכנולוגיות ורשת בבזק.

החברה תחל כבר השנה בתכנון ובביצוע פריסה במספר ערים בישראל, ותאיץ את קצב הפריסה כאשר המטרה היא שכבר ב- 2013 התשתית תגיע למאות אלפי בתי מנויים בישראל. החיבור בפועל של הלקוחות לתשתית הסיבים שתונח לא יתרחש בשלב הראשון, עד לבחירת המתווה הטכנולוגי האופטימלי לרשת. יש לציין כי כבר היום בזק פורסת סיבים אופטיים לעסקים בהיקפים מהגדולים בעולם בתחום זה, ועתה הפריסה מתרחבת גם לבתים.

בתחילת השנה, החלה בזק בניסוי ה- Fiber NGN בפתח תקווה כשמטרתו היתה לבחון את הדרך האופטימלית לפיתוח הרשת לדור הבא. מדובר כאמור בטכנולוגיה המביאה את הסיב האופטי עד לבית הלקוח (FTTH/B), ועל ידי כך מאפשרת לבזק לספק ללקוחותיה מהירויות גלישה אולטרה גבוהות המגיעות עד 1 גיגה לשנייה. במסגרת הניסוי, חיברה בזק מאות מלקוחות החברה לטכנולוגיה החדשה. הניסוי הוכתר בהצלחה, ועתה בזק עוברת לשלב היישום. במקביל לפריסה החדשה, בזק נמצאת בשלב האחרון של סיום פריסת רשת ה-NGN, כאשר עד סוף השנה תסתיים הפריסה ברחבי הארץ. החברה פרסה את רשת ה- NGN בקצב שיא, ולמעשה בתוך כארבע שנים החליפה לגמרי את תשתית התקשורת של כלל לקוחותיה.

"מדובר בהחלטה אסטרטגית של בזק לפריסת סיבים אופטיים קרוב ככל הניתן לבתים. התחלנו במסע שסופו אספקת שירותי תקשורת מתקדמים ביותר על בסיס רוחב פס כמעט בלתי מוגבל", אמר אבי גבאי, מנכ"ל בזק. "ההשקעות של בזק הינן מהגבוהות במדינת ישראל ועומדות בשנים האחרונות על כמיליארד שקל בשנה. לבזק יתרון טכנולוגי מובהק, ואנו מחוייבים לשמר אותו גם בעתיד. פרוייקט ה-Fiber NGN, יבטיח את המובילות שלנו בטווח הנראה לעין".

אולי יעניין אותך גם