EMC משיקה פתרונות חדשים לענן

EMC השיקה פתרונות המיועדים למשתמשי מיקרוסופט ותומכים בהאצת המעבר של סביבות יישומי מיקרוסופט לענן

EMC Symmetrix VMAX

EMC השיקה פתרונות המיועדים למשתמשי מיקרוסופט ותומכים בהאצת המעבר של סביבות יישומי מיקרוסופט לענן. קונפיגורציית Microsoft Private Cloud FastTrack החדשה מספקת מענה לדרישות לניהול פשוט יותר של ענן פרטי בסביבת מיקרוסופט (Microsoft Private Cloud) המבוסס על שרת Windows Hyper-V.

הפתרונות החדשים של EMC מספקים את הביצועים ואת יכולת ההתאוששות המקסימאליים בסביבות עבודה מעורבות של יישומי מיקרוסופט, הכוללות את MS SQL Server, MS SharePoint ו-MS Exchange הממנף את MS Hyper-V על גבי פלטפורמות EMC VMAX ו-VNX EMC. בנוסף, EMC הרחיבה את התמיכה של ה- EMC Storage Integrator (ESI) 1.3 למיקרוסופט. ה-ECI הוא כלי המעניק אוטונומיה גדולה יותר בניהול אספקת אחסון בשירות עצמי, הן בסביבה פיזית והן בסביבה וירטואלית. כלי זה מקל על מיפוי ואספקת האחסון ליישומים שונים באמצעות מהלכים פשוטים.

אולי יעניין אותך גם