"תצהירו של ברק בחלקים רבים אינו אמת"

מלחמת הגרסאות בפרשת הרפז: בעקבות תצהירו של ברק, אבי בניהו מפרסם תגובה משלו בחשבון הפייסבוק

אבי בניהו (צילום מסך מתוך פייסבוק)

תגובתו של אבי בניהו כפי שהוא פרסם אותה בחשבון הפייסבוק שלו:

חברים יקרים, ידידים ושותפים, מביא בפניכם את התייחסותי לפרסום הבוקר על התצהיר שהגיש אהוד ברק, במסגרת התביעה שאני מנהל נגד "מקאן אריקסון":

מזה כשלוש שנים אני מנהל בעקשנות תביעת דיבה כנגד משרד הפרסום "מקאן אריקסון" בראשות מר אילן שילוח.

המשרד פרסם עליי לשון הרע באמצעות מודעה בתשלום הקושרת אותי ואחרים לפרשת הרפז ולמר בועז הרפז ומאשימה אותי, בניגוד לעובדות, בסיכול מינויו של גלנט כרמטכ"ל.
המודעה פורסמה באופן אנונימי ויוזמיה, שאני תובע בין היתר את חשיפת זהותם, מתחבאים מאחורי השם "אזרחים שאינם מכירים את גלנט אישית".

מקאן אריקסון התעקש לפרסם את המודעה האנונימית, גם לאחר שהעיתונים הפנו תשומת ליבו לכך שהיא כרוכה בדיקה. משרד הפרסום אף המציא לידי העיתונים כתב שיפוי מפני תביעות.
המודעה נועדה לפגוע בשמי הטוב. שכן כבר באותה עת היה ברור כי אין ולא היה לי קשר להרפז או למסמך הרפז. דו"ח מבקר המדינה (שקבע כי לא היה פוטש) לא מצא כל דופי בהתנהגותי.
במהלך התקופה הייתי נתון לאיומים ולמסע הפחדות מצד גורמים בעלי עניין ושולחיהם, במטרה שאסיר את התביעה, אולם סירבתי לעשות כן.

תמוהה בעיניי העובדה, ששר הביטחון לשעבר אהוד ברק, נחלץ לסייע בהתנדבות למי שהשמיץ אותי בעילום שם וחתם על מודעה אנונימית. אין אלא לתהות כיצד ה"אזרחים", שהציגו עצמם כמי שאינם מכירים את גלנט, זוכים לקבל סיוע משר הביטחון לשעבר. תצהירו של ברק בחלקים רבים אינו אמת. אין בכוונתי להתעמת עם פרט זה או אחר בתצהיר, שכן תרחב היריעה. הנייר סובל הכל והדברים יתבררו בעת הדיון בבית משפט, כשברק ייחקר נגדית על תצהירו.

זאת ועוד, אזכיר את שמקאן אריקסון, ועתה גם אהוד ברק, מנסים לטשטש: הניסיון למנות את גלנט כרמטכ"ל הוא דוגמא למינוי כושל שהוביל אהוד ברק. שכן האלוף גלנט מונה על-ידי הממשלה לתפקיד הרמטכ"ל, למרות פרשת הרפז. אך מינויו כרמטכ"ל בוטל על-ידי הממשלה (לרבות ברק עצמו) לנוכח ביקורת חריפה של מבקר המדינה בדבר התנהלותו בפרשת קרקעות אחוזתו במושב ולנוכח עמדת היועץ המשפטי לממשלה כי המינוי אינו ראוי וכי ספק אם יעמוד במבחן בג"ץ. לכך אין בתצהירו של ברק קמצוץ של התייחסות.

מכל מקרה, אני שמח על כך שיזדמן לנו בקרוב לחקור מעל דוכן העדים את מר אהוד ברק הפעם כאזרח מן השורה וללא חסינות ולהציג לו שורה ארוכה של שאלות אשר יש בהן עניין רב לציבור.

אולי יעניין אותך גם