שילוב נשים בלחימה - לא המגדר כי אם הסטנדרטים

סא"ל (מיל') בועז זלמנוביץ' על שילוב נשים בתפקידי לחימה בצבא ארה"ב - לטענתו היכולת של עמידה בסטנדרטים גוברת על כל שיקול אחר

שילוב נשים בלחימה - לא המגדר כי אם הסטנדרטים

משרד ההגנה של ארה"ב קבע כי החל מראשית 2016, יהיו כל התפקידים בכוחות המזוינים פתוחים באופן שווה לגברים ולנשים, פרט למספר תפקידים יוצאים מהכלל שיהיו פתוחים רק למין אחד, הכוונה בוודאי לגברים. תפקיד ייחודי למגדר טעון אישור משר ההגנה. הנושא מעורר ויכוח סוער בזרועות הצבא ובקרב המפקדים. חיל האוויר, הצי, צבא היבשה ואף מפקד הכוחות המיוחדים הכריזו כי לא יבקשו יוצאים מהכלל. לא כך חיל הנחתים.

בשבוע שעבר הכריז שר הימייה, האחראי על הצי ועל חיל הנחתים, שהוא איננו מתכוון לבקש יוצא מהכלל, בניגוד לעמדת חיל הנחתים ומפקדו. חיל הנחתים, בו אחוז הנשים הנמוך ביותר (8%) בין ארבע הזרועות הסדירות בארה"ב, מסתמן כמתנגד העיקרי לשילוב נשים ביחידות הקצה –יחידות החי"ר והסיור שלו. החיל הציג מחקר, בו השווה ביצועי יחידות מעורבות נשים-גברים עם יחידות גברים בלבד. מהממצאים עולה כי יחידות בהם משרתים גברים בלבד ירו מדויק יותר, סחבו משקל רב יותר ופעלו מהר יותר במצבים הטקטיים בהם נבחנו. כמו כן עולה ממחקר הנחתים שנשים נפצעו יותר באימונים, ובכלל זה בשברי מאמץ (ממצאים רפואיים דומים נמצאו גם בצה"ל).

להתנגדות הנחתים כמה היבטים. אחד מהם, קשור במפקד הנחתים דונפורד (Dunford) העומד להתמנות בקרוב ליו"ר המטות המשולבים, ובכך יוצא כנגד עמדת שר ההגנה, יו"ר המטות היוצא, וראשי הזרועות האחרים. היבט נוסף הוא נקודת הבחינה. האם המדדים להתמודדות לתפקיד הם על פי האישה הממוצעת, כפי שמוסברת עמדת הנחתים, או תינתן אפשרות לכל מי שמבקש/ת להתמודד בהתאם לסטנדרטים הפיזיים והאחרים שנקבעו לתפקיד ללא קשר למגדר.

בצה"ל משרתות נשים במרבית היחידות, למעט כלוחמות ביחידות החי"ר, ההנדסה הקרבית והשריון (יחידת קרקל ודומותיה, למרות משימותיהן החשובות, הן יחידות משמר גבול במהותן ואינן יחידות חי"ר מתמרנות). פתיחת תפקידי הלחימה בכוחות המזוינים של ארה"ב לנשים, עשויה להשפיע על גישת צה"ל ויגביר את הלחץ לשילוב נשים כלוחמות ביחידות המתמרנות.

החלטה על השילוב המלא צריכה להתקבל בראש ובראשונה על בסיס יכולות לעמוד בסטנדרטים הנדרשים לפעולה במשימה המבצעית, ולא בהתאם למגדר. כלומר, אסור לשנות את הדרישות המבצעיות רק משום הרצון לשילוב. בדו"ח של ועדה שמינה נשיא ארה"ב לפני 25 שנים נכתב כי  "סיכון חיים של יחידה צבאית בקרב כדי לאפשר הזדמנות לשרות או למלא שאיפה אישית או אינטרסים של יחיד או של קבוצה מסוימת, הוא יותר משיקול צבאי פסול, זו החלטה בלתי מוסרית". יש לאמץ גישה כזאת גם בבחינת הדברים בישראל.

*** 

בועז זלמנוביץ', סא"ל במילואים, היה מג"ד וראש ענף בחטיבת תורה והדרכה במטכ"ל

אולי יעניין אותך גם