רפאל תקים שתי חברות חדשות בחו"ל

על פי החלטת הממשלה, תקים רפאל שתי חברות חדשות - אחת באיי הבתולה הבריטיים והשנייה בהודו. המטרה: "לעסוק בפעילויות שיווק ופיתוח עסקי של מוצרי ומערכות רפאל ומימוש התחייבויות רכש גומלין של רפאל"

via caribbean-on-line.com

על פי פרסום באתר משרד ראש הממשלה (pmo.gov.il), חברת רפאל עתידה להקים שתי חברות חדשות בחו"ל שיהיו תחת בעלותה המלאה. חברה אחת תקום באיי הבתולה, והשנייה בהודו.

החלטת הממשלה מיום 23.10.2013 מאשרת הקמת חברה בשם Regional and Foreign Acquisition Enterprise Limited Inc באיי הבתולה הבריטיים (BVI) שמטרתה "לעסוק בשיווק וסחר בפריטים שיירכשו במסגרת מימוש התחייבויות רכש הגומלין של רפאל בלבד". החברה תהיה בבעלות מלאה של רפאל, והחשיפה הכוללת המקסימלית של רפאל בגין ההשקעה בחברה תעמוד על 350,000 דולר. זאת, לצורך מימון הוצאות ייסוד והקמה. מימון הפעילות השוטפת יבוצע על ידי החברה מתוך רווחי החברה מפעילות המכירות השוטפת של החברה.

הסיבה להקמת החברה דווקא באיי הבתולה יכולות להיות קשורה להטבות מס, היות והאיים משמשים אחד ממקלטי המס הנפוצים בעולם לחברות זרות. חברות זרות הרשומות באיי הבתולה הבריטיים נהנות ממס של 0% על הכנסות שמקורם מחוץ לאיים. דיבידנדים וריבית המשולמים לתושבי חוץ פטורים מניכוי מס במקור. אין מס על רווחי הון, על מתנות ומס עזבון. ל- BVI קיימות אמנות מס עם בריטניה, יפן ושוויץ. עובדה היכולה להעיד על מדינות היעד של מוצרי רפאל. החברות הרשומות באיים יכולות להנפיק את עצמן בכל אחת מהבורסות הגדולות בעולם.

סיבה נוספת יכולה להיות קשורה לעובדה שחברות הפועלות באיי הבתולה יכולות להיות לשמור על חיסיון הבעלים כך שלרפאל יהיה יותר קל לפעול במדינות שאינן חפצות בתווית כחול-לבן על אמצעי הלחימה שהן רוכשות.

לגבי התמלוגים שתשלם החברה החדשה למשרד הביטחון נאמר "רפאל תשלם למשרד הביטחון תמלוגים בהתאם לשיעור הקבוע בהסכם התמלוגים שלה עמו שיהיה בתוקף באותה עת, על כל המכירות של החברה. הבסיס לחישוב הסכום יהיה סך כל המכירות של החברה מוכפל בהיקף האחזקה של רפאל ובהתאם לדו"חות הכספיים של החברה שיועברו למשרד ע"י סמנכ"ל הכספים של רפאל עד חודש לאחר פרסומם".

למרות העובדה שהחברה מוקמת באיי הבתולה, עדיין יחולו עליה הגבלות הייצוא של משהב"ט כולל איסור מכירה ל"מדינות אסורות" ומכירה למדינות "מיוחדות" תהיה טעונה אישור מיוחד של משהב"ט.

במקביל להחלטה זו, קיבלה הממשלה באותו היום גם החלטה שרפאל תקים חברה בהודו תחת השם LTD. RAFAEL INDIA COOPERATION && CONSULTING שתעסוק בפעילויות שיווק ופיתוח עסקי של מוצרי ומערכות רפאל ומימוש התחייבויות רכש גומלין של רפאל בהודו.

גם במקרה זה מדובר על חברה בבעלות מלאה של רפאל, כאשר החשיפה המקסימלית של רפאל בגין ההשקעה בחברה תעמוד על 2 מיליון דולרים לצורך מימון הוצאות ייסוד והקמה. מימון הפעילות השוטפת יבוצע מהתמורה למתן שירותים שיבוצעו בהתאם להזמנות רפאל. לחברה תהיינה 2 חטיבות כפופות למנכ"ל. אחת בתחום שיווק מוצרי רפאל והשנייה בתחום מימוש התחייבויות רכש הגומלין של רפאל בהודו.

אולי יעניין אותך גם