רווח נקי של 36 מיליון שקלים

עשות אשקלון פרסמה את היום את הדוחות הכספיים לשנת 2012, שמצביעים בין היתר על גידול של 6% במכירות ביחס לשנה שעברה, גם כתוצאה מרכישה של חברה אמריקאית בתחום מוצרי ההנעה

מפעל עשות אשקלון (צילום: תעש)

חברת עשות אשקלון, חברת בת של תעשייה הצבאית, פרסמה את הדוחות הכספיים שלה לשנת 2012 ומהם עולה בין היתר כי הרווח הנקי בשנת 2012 הגיע ל- 36 מיליוני שקלים, לעומת 32.6 מיליון בשנת 2011.

החברה העמיקה בשנת 2012 את פעילותה בחו"ל לאחר שרכשה בשנת 2011 חברה אמריקאית העוסקת בייצור מוצרים בתחום ההנעה כפעילות משלימה לעסקי החברה.

המכירות בשנת 2012 הסתכמו 303 מיליון שקל לעומת 258 מיליוני שקלים בשנה שעברה. מתוכם 266 מיליוני שקל ממכירות החברה סולו (ללא מכירות חברת הבת בארה"ב) המהווים גידול של 6% ביחס למכירות החברה בשנת 2011. המכירות לשנת ההון העצמי של החברה ליום 31 דצמבר 2012 הסתכם ב- 197 מיליון שקל - עליה של 20% מההון העצמי בשנת 2011 שעמד על 164 מיליון שקל. צבר הזמנות לסוף שנת 2012 עומד על 990 מיליון שקל.

מנכ"ל תעש ויו"ר עשות אשקלון אבי פלדר, ציין כי השיפור בתוצאות הינו פועל יוצא של מאמץ התייעלות משותף של ההנהלה והעובדים וההשקעות הניכרות שבוצעו בחברה בשנים האחרונות. פלדר ציין עוד כי התוצאות עסקיות מבטאות גידול של 12% בפרויקטים אזרחיים שמבצעת החברה.

דן כץ מנכ"ל עשות אשקלון, מסביר שרכישת החברה בארה"ב מהווה בסיס להגדלת פעילות השיווק של עשות בארה"ב במקביל להרחבת פעילותה הנוכחית והוספת טכנולוגיות ייצור מיוחדות.

אולי יעניין אותך גם