רה-אורגניזציה בגופי ההתרמה לצה"ל

האגודה למען החייל וקרן ליב"י יוחלפו באגודה חדשה שתיקרא "האגודה החדשה לשירות החייל", ותרכז את כל פעילות גיוס התרומות בארץ ובעולם וחלוקתם לרווחת חיילי צה"ל.

גופי ההתרמה של צה"ל יעברו ארגון מחדש, במסגרתו האגודה למען החייל וקרן ליב"י יוחלפו באגודה חדשה שתיקרא "האגודה החדשה לשירות החייל", שתרכז את כל פעילות גיוס התרומות בארץ ובעולם וחלוקתם לרווחת חיילי צה"ל.

הארגון מחדש הוא חלק מיישום המלצות ועדת מינטקביץ'. בשנה האחרונה הוביל משרד הביטחון עבודת מטה רחבה, לבחינת מודל יישום ההמלצות בפועל. כאשר במרכז ההמלצות: האגודה למען החייל וקרן לי"בי יפסיקו לפעול במתכונתן הנוכחית, באופן שיוצר כפילות בגיוס התרומות לחיילי צה"ל.

האגודה החדשה תורכב משני גופים: גוף לגיוס תרומות בארץ ובעולם, בראשו יעמוד מנכ"ל וגוף תפעול שירכז את כל פעילות חלוקת התרומות, הרווחה והתמיכה בחיילי צה"ל, שגם בראשו יעמוד מנכ"ל.

על פי הנחיית מנכ"ל משרד הביטחון, אודי שני, תהליך היישום, הכולל את הקמת הגופים החדשים, יחל ב-1 ביולי 2013 ויסתיים עד סוף השנה.

אולי יעניין אותך גם