צפויה ירידה במחירי הסמארטפונים

"מדובר במהלך שיפתח את שוק יבוא המכשירים הסלולאריים, יגדיל את סוגי המכשירים ויביא להוזלה משמעותית במחירי הסמארטפונים", אומר שר התקשורת משה כחלון

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות היו"ר ח"כ כרמל שאמה הכהן, אישרה היום (ב') את הרפורמה שייזם משרד התקשורת, להקלות בייבוא מכשירים סלולריים, וציוד קצה נלווה. המשרד סבר כי יש להסיר כל חסם הפוגע בתחרות חופשית בענף שבסופו של דבר גורם לפגיעה בצרכנים.

במרכז הרפורמה שתי הקלות משמעותיות: פטור מקבלת רישיון סחר ופטור מקבלת אישור סוג למכשיר הסלולארי. עד כה, נדרש יבואן לקבל ממשרד התקשורת רישיון סחר וכן אישור סוג, על מנת לייבא לארץ טלפונים סלולאריים ולסחור בהם. המשרד קבע כי ציוד קצה סלולארי אינו טעון קבלת אישור סוג, ובלבד שמתקיימים לגביו כל התנאים הללו: הציוד עומד בדרישות הדירקטיבה האירופית Directive1999/5/EC או אישור של הנציבות הפדראלית לתקשורת בארצות הברית (Federal Communications Commission - FCC) והוא נושא סימון המעיד על כך; הציוד מיועד לפעול בטכנולוגיית GSM, בטכנולוגיית UMTS או בשתי הטכנולוגיות האמורות, או בטכנולוגיה אחרת ובתחומי תדרים שהועדו לטכנולוגיות האמורות לפי דין, והוא עומד בצו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה)(מס' 2), התשמ"ב – 1982 ככל שהוא מיועד לפעול בטכנולוגיה ובתחום תדרים אחרים. הציוד הינו מקורי, חדש וטרם נעשה בו שימוש; לעניין ציוד שמותקנת בו סוללת ליתיום, הסוללה עומדת בתקן UL-1642.

מכאן, שמעתה ציוד סלולארי העומד בקריטריונים אלה, לא נדרש לקבל אישור סוג ממשרד התקשורת. בנוסף, הוחלט כי יבואנים יהיו פטורים מהחובה לקבל רישיון סחר, ובלבד שעמדו בחובות הדיווח והרישום אודות סוגי הציוד שבכוונתם לסחור בהם, כפי שיקבע המשרד בצו.

הצו ייכנס לתוקף 30 יום מעת הפרסום ברשומות.

אולי יעניין אותך גם

bigstock

״חוק התקשורת הדיגיטלית - פגיעה קשה בפרטיות ובהגנה על המידע של אזרחי ישראל״

ארגוני החברה האזרחית מציינים בפנייה למשרד האוצר במכתבם המשותף כי נוסף על חוק תקשורת דיגיטלית, טיוטת חוק ההסדרים כוללת נושאים נוספים בעלי השלכות על הפרטיות והגנת הסייבר של הציבור, כגון שימוש בטכנולוגיות פרטיות-מסחריות לניטור מיקום המשתמש לצורך תחבורה ציבורית והרחבת השימוש בארנקים ואמצעי תשלום דיגיטליים בתחום הפיננסים