צניחה בזבזנית

צריך צה"ל יעיל יותר, ששוקל היטב את התרומה המבצעית מול העלות התקציבית, צה"ל הזוכר את גודלו שהתבזבז לריק בתחילת מלחמת יום כיפורצריך צה"ל יעיל ששוקל תרומה מבצעית מול עלות תקציבית

צניחה בזבזנית לתכנן צה"ל יעיל יותר, ששוקל היטב את התרומה המבצעית מול העלות התקציבית, צה"ל הזוכר את גודלו שהתבזבז לריק בתחילת מלחמת יום כיפור

כנראה שמערכת הביטחון טרם הטמיעה את משמעות הצמצום בתקציבה. שכן זהו הסבר היחיד לתרגיל הצניחה של כל חטיבת הצנחנים. - שכירת אוטובוסים להסעת החיילים לבסיס נבטים והחזרתם לאחר התרגיל, תרגילים חלקיים מקדימים שנערכים לפני תרגיל גדול כדי לוודא את כשירות הכוח המתורגל, וכדי למנוע מפגעי בטיחות: הקצאת כוחות עזר רפואיים, לוגיסטיים ואחרים לתיעוד התרגיל והפקת לקחים, ואחרון אחרון אך יקר, שעות טיסה של עשרות קרנפים, של מסוקים להובלת מפקדים, ועוד, כיד הדמיון הטובה עליכם.

כאשר מחברים את עלויות כל מרכיבי התרגיל יש לתמחר אותו במליונים רבים של שקלים ומה התועלת בתרגיל? הצנחת כוחות גדולים איבדה כמעט את כל חשיבותה במתארי לחימה צפויים. מסוקי תובלה גדולים כבר ממלאים את מקומם של מטוסי תובלה כי יש להם כמה יתרונות בסיסיים שלא כאן המקום לפרטם.

הצניחה הקרבית הגדולה האחרונה התקיימה במבצע סיני לפני 57 שנים ומאז, למרות מתארים מפתים בלחמות וביניהן, לא נערך שום מבצע הצנחה גדול. קברניטי צה"ל הבינו זאת והקטינו את תרגילי הצניחה עד למינימום האפשרי, והנה כאלו הפריץ פתח את כיסו ושלף ממנו צ'ק של כמה מליוני שקלים מיותרים. נכון, ייתכנו תרחישים נדירים ביותר בהם תוצנח כל החטיבה אך ההסתברות שיתקימו התנאים המיוחדים וכי לא יימצא תחליף יעיל יותר הם נמוכים ביותר בעוד שהסיכונים גדולים.

אין טענות נגד צמצום סדר הכוחות של צה"ל, השבתת מערכות הנשק, סגירת גופים מנהלתיים, מחלקות במטה ומפקדות. רובם היו מיותרים חסר היה רק שינוי מהותי בדרכי החשיבה והתכנון, שינוי שגרם הידוק חגורה תקציבי. אבל השינוי עדיין לא מספיק, עדיין לא צומצמו כל הגופים המיותרים, לא נסגרו כל היחידות שאין בהן צורך, ולא בוטלו כל הפעילויות מעוטות הערך כמו תרגיל צניחה חטיבתי יקר ומיותר.

חברי, מפקדים קציני מטה שאלים אותי מדוע פוגע בצה"ל? ותשובתי היא כי הדברים נכתבים מתוך אהבה אך נאמנים פצעי אוהב. הדברים נכתבים כדי לעורר אותם לתכנן צה"ל יעיל יותר, צה"ל ששוקל היטב את התרומה המבצעית מול העלות התקציבית, צה"ל הזוכר היטב את גודלו ועוצמתו שהתבזבזו לריק בתחילת מלחמת יום כיפור.