צה"ל ולקחי מלחמת לבנון השנייה

מחקרו של עמיר רפפורט, במרכז בס"א למחקרים אסטרטגים, מנתח את לקחי המלחמה ובוחן את השינויים המרכזיים שחלו בצה"ל מאז 2006

צה"ל ולקחי מלחמת לבנון השנייה

כוחות צה"ל יוצאים מהכפר בינת ג'יבל (צילום: אביר סולטן, דובר צה"ל)

השקט השורר בגבול הצפון מאז אוגוסט 2006 ועד למועד פרסומו של מחקר זה, אינו יכול לשנות את העובדה שמלחמת לבנון השנייה הייתה כישלון צורב. תחושת הכישלון נובעת מכך שישראל, בעוצמתה הצבאית והכלכלית, לא הכריעה את חיזבאללה בעימות הצבאי, או לחילופין לא הגיעה להישגים חלקיים מול הארגון, כמו אלה שהושגו בסופו של דבר, אך בפרק זמן קצר מ-33 ימי המערכה, ועם הרבה פחות אבידות ונזק. בכל מקרה, תחושת הכישלון קשורה גם לכך, שישראל לא השיגה את יעדיה הפומביים מתחילת המלחמה, ובראשם החזרת החיילים החטופים ופירוק חיזבאללה מנשקו בהתאם להחלטת מועצת הביטחון של האו"ם שמספרה 1559.

חלק ניכר מהכישלון נזקף לחובת צה"ל. המלחמה הייתה רצופת טעויות חמורות של הדרג הצבאי הבכיר, ובמהלכה נתגלו כשלים לוגיסטיים קשים, ליקויים חמורים במוכנות ובעיות ערכיות מהותיות. כטבעם של מבחני אמת, המערכה בקיץ 2006 חשפה חלק מהמחלות הארגוניות מהן סובל הצבא באופן תדיר, אך הן נעלמות מעיני הציבור, ולעיתים גם מעיני הפיקוד הבכיר, בעתות שגרה. לפתע, התבררו רמתם המקצועית הנמוכה של כוחות היבשה, ומידת ההזנחה של כוחות המילואים. בייחוד התגלה כי צה"ל היה שבוי בתפישת הפעלה בעייתית ובשפה מקצועית גבוהה-גבוהה, שלא הייתה מוכרת למרבית הכוחות בשטח.

תהליך הפקת הלקחים בעקבות המלחמה היה המקיף והיסודי ביותר בתולדות ישראל. שורה של ועדות חקירה – בראשות קצינים במילואים וחוקרים בכירים מהאקדמיה – הוקמו שבועות ספורים לאחר המלחמה. עבודתן היוותה בסיס למסמך רשמי, ובו לקחי המלחמה והמלצות עיקריות לשינויים בצה"ל[iv]. אגף המבצעים (אמ"צ) במטה הכללי פיקח על יישום ההמלצות בהתאם ללוחות זמנים שהותוו מראש, ופעם בכמה חודשים ערך גם סגן הרמטכ"ל דיונים מיוחדים על התקדמות התהליך.

הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 2006, ועדת וינוגרד, התנהלה במקביל להליך הצבאי, והיא נשענה על מסקנות התחקירים הצבאיים, בייחוד בכל הקשור לתפקוד צה"ל. לאור זאת, קיימת חפיפה רבה בין המלצותיה לצה"ל לבין ההמלצות שגיבשו הוועדות הצבאיות. אגף המבצעים זיהה עם פרסום הדו"ח הסופי בינואר 2008 שישה פערים מרכזיים בין המלצות ועדת וינוגרד ובין המלצות הוועדות הצבאיות. בעקבות כך הוקמו בצה"ל שתי ועדות פנימיות נוספות לשם עדכון מסמך הלקחים הצבאי. לאחר העדכון המסמך מנה 31 המלצות עיקריות לשינויים מהותיים בצה"ל.

צה"ל עבר מאז מלחמת לבנון השנייה שינוי משמעותי. חלק מהתפישות שהונהגו בו עד קיץ 2006 הפכו למוקצות ממש. השפה והמינוח השתנו, אך לא רק הם. בדצמבר-ינואר 2008-2009 צה"ל יצא למבצע "עופרת יצוקה" ברצועת עזה, ובמהלכו הפגין חלק מהשינויים. עם זאת, ההצלחה במבצע הינה אינדיקאטור חלקי בלבד לשינויים שחלו. אחרי הכול, תא השטח ברצועת עזה צר ומתוחם יחסית. יכולותיו של האויב שם – החמאס – נחותות מאלו של חיזבאללה.

מטרת המחקר היא לבחון ממרחק של מעלה משלוש שנים את הלקחים שהופקו בצה"ל בעקבות מלחמת לבנון השנייה ואת אופן יישומם, על מנת שניתן יהיה לענות על השאלה עד כמה צה"ל מוכן לאתגרים הבאים שמצפים לו. לשם כך, המחקר ינתח את לקחי המלחמה ויבחן את השינויים המרכזיים שחלו בצה"ל מאז 2006 בהתאם ללקחים שהופקו. הפרק הראשון יעסוק בתפישת ההפעלה המטכ"לית. יוצגו בו הגורמים המרכזיים, שהשפיעו על עיצוב התפישה בשנים שקדמו למלחמת לבנון השנייה. בהמשכו יוצג התרגום הצבאי של גורמים אלו להנחות עבודה, שבאו לידי ביטוי במלחמה. הפרק השני יתמקד בבניין הכוח ובמוכנותו בהתאם לעקרונות ההפעלה השונים. הפרק יעסוק בשינויים ובמגמות השונות שחלו מאז המלחמה בשלוש הזרועות- אוויר, ים ויבשה- וכן בגופים צבאיים נוספים, כגון: לוגיסטיקה, מודיעין ועורף. הפרק השלישי יתמקד בחוזקותיו ובחולשותיו של צה"ל כארגון גדול, וכן במסגרת הערכית ובנורמות ההתנהגות הצבאיות, שבאו לידי ביטוי בקיץ 2006, תוך בחינת השינויים שחלו כתגובת נגד. סיכום המסמך יתייחס למסקנות העיקריות ולסוגיות מחקר אפשריות בעתיד.

המחקר מתמקד בדרג הצבאי ולא במדיני. גיבוש הממצאים ארך חודשים ארוכים. נאספו במהלכו חומרים תחת מגבלות של ביטחון מידע, ונערכו למעלה מ-100 שיחות עומק עם מקבלי החלטות, בדגש על גורמים במערכת הביטחון, כולל שורה של גורמי צבא רשמיים בתפקידי מפתח. בנוסף, המחקר מתבסס על ספרים, מאמרים, תחקירים צבאיים רשמיים, דו"חות רשמיים של מדינת ישראל, פרסומים בתקשורת ופרסומים רשמיים של צה"ל. עורך המחקר חש חובה נעימה להודות לגורמים, שהקדישו מזמנם לטובת מחקר זה, ועל הפתיחות שצה"ל גילה בחלק מהנושאים. כמו כן, תודה מיוחדת לעוזר המחקר, לירן אופק.

לקריאת המחקר המלא: