צבר ההזמנות של אלביט גדל

החברה פרסמה את הדו"חות לרבעון השלישי של 2012: על פי הנתונים חלה עלייה של 2% בהכנסות

חברת אלביט מערכות פירסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2012. על פי הנתונים הכנסות החברה הסתכמו ב-677.5 מיליון דולר בהשוואה ל-663.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2011 - מדובר בעלייה של 2%.

הרווח התפעולי של החברה הסתכם ב-61.0 מיליון דולר בהשוואה ל- 70.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - ירידה של 13.2%. הרווח הנקי הסתכם ב-49.4 מיליון דולר בהשוואה ל- 56.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - ירידה של 12%. התחומים העיקריים שתרמו להכנסות החברה היו תחום המערכות האוויריות ותחום התקשו"ב. הוצאות השיווק והמכירה לרבעון השלישי של 2012 הסתכמו ב-59.0 מיליון דולר בהשוואה ל- 58.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות הנהלה וכלליות לרבעון השלישי של 2012 הסתכמו ב-32.7 מיליון דולר בהשוואה ל-34.0 מיליון דולר. ירידה זו מהווה המשך למגמה של הקטנת הוצאות הנהלה וכלליות, שנמשכת כבר מספר רבעונים ונובעת בחלקה מצמצום בהוצאות ומפעילויות התייעלות.

יוסי אקרמן, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות אמר כי "אני מעודד מתוצאות הרבעון השלישי, המביאות לידי ביטוי שיפור במספר פרמטרים שבחלקו נובע מהמאמצים המתמשכים להתייעלות ולצמצום בהוצאות. במקביל, הגידול בצבר משקף את תוצאות המדיניות ארוכת הטווח להרחיב את בסיס הלקוחות של החברה".

אקרמן הוסיף: "זכינו לאחרונה במספר פרויקטים חשובים באסיה פסיפיק ובאמריקה הלטינית, חלקם בתחומים חדשים וחלקם במדינות חדשות. נמשיך להרחיב את בסיס הפעילות בשווקים אלו ובשווקים נוספים בעלי פוטנציאל צמיחה, במטרה ליצור איזון עם השווקים הסובלים כרגע מירידה בתקציבים. תוצאות הרבעון ממשיכות את מגמת היציבות המאפיינת את אלביט מערכות ואני סבור כי החברה ממוצבת היטב וערוכה לעמוד באתגרים הבאים הנכונים לה". אקרמן צפוי לפרוש מתפקידו ב-2013 ובצלאל (בוצי) מכליס אמור להחליפו בתפקיד.

אולי יעניין אותך גם