פרשת החוקר "ג'ורג'": אסור להפקיר לוחם

פרשת החוקר "ג'ורג'": אסור להפקיר לוחם

התביעה שהגיש "קפטן ג'ורג'" חוקר יחידת המודיעין שחקר את מוסטאפה דיראני בעת שהיה ברשות יחידה 405 תתברר בבית המשפט. אבל מהתביעה ומעיסוק קודם בפרשה נראה כי גם כאן התנער ארגון צבאי הפועל במחשכים, מאחד מאנשיו. אין מעשה חמור יותר מאשר להפקיר איש שביצע את משימתו.

"קפטן ג'ורג'" לא עמד מעולם לדין בגין ההאשמות של דיראני נגדו. היה ניתן לצפות שצה"ל יעמוד מאחריו לכל אורך הדרך. עתה מתברר כי הקלטת ששודרה במסגרת תכנית הטלויזיה עובדה, הוסתרה ממנו עד כה. מישהו לא רצה שהאמת תצא לאור אבל חמור מכך. לכאורה עולה חשד שמישהו ניסה לזרוק עליו חשד. בכלל הפניית גב לאנשים שעושים את "העבודה המלוכלכת" היא המלוכלכת.

דורשים מהלוחמים העלומים האלה לעסוק בכל הרפש של המלחמה בטרור אבל לכאורה, מצפים מהם בצביעות ללא גבול להיות כמו מורים בבית ספר. זה עקום, זה לא הוגן , זה הדבר המלוכלך. כשמדינה שולחת אנשים לעשות עבודות שונות בשמה היא חייבת לתת להם את הגיבוי המלא עד קץ הדורות. בישראל זה לא קורה.

מה צריכים לחשוב אנשים העוסקים כיום במלחמת הצללים הזו? מה המוטיבציה שלהם לבצע משימות לא פשוטות כאשר הם יודעים שבסוף הדרך יזרקו אותם לכלבים. היתה פרשת קו 300 שהוכיחה לאן דברים עלולים להגיע.

היו עוד פרשיות ועתה מגיעה התביעה של החוקר שצריך את עזרת בית המשפט כדי לקבל פיצוי כספי שמשמעותו גם הכרה באחריות של אלה ששלחו אותו ושכיום מסתתרים לפי כל הסימנים ומאפשרים להפנות אליו את ההאשמות. רבים מאנשי צבא דרום לבנון הופקרו. הלקח שם נלמד. כשמפקירים לוחם ביחידה צבאית זה לא תמיד מאחרי קווי האויב. גם בתוך המדינה שלך אתה יכול להיות מופקר.

לא מאוחר לתקן את המעוות הזה. לא מדובר במקרה בודד. מדובר בהשלכות עצומות על אלה שכיום עוסקים במלאכה השחורה של מלחמה בטרור.