פרס הרמטכ"ל לגדס"ר גולני

הגדוד זכה במקום הראשון בתחרות השנתית ויקבל מענק של 50 אלף שקלים לצורכי רווחה, חינוך ועוד. במקום השני הגדוד החרדי של חטיבת כפיר - נצח יהודה

פרס הרמטכ"ל לגדס"ר גולני

גדוד הסיור של גולני זכה השנה לפרס הרמטכ"ל ליחידות מצטיינות. הגדוד יקבל סכום של 50 אלף שקלים שיועברו לסל הרווחה של הגדוד ויעשו בהם שימוש לקידום פעילויות חינוך, הסברה וכדומה. במקום השני בבית היחידות זכה גדוד נצח יהודה - הגדוד החרדי של חטיבת כפיר, ובמקום השלישי - טייסת הגמל המעוף של חיל האוויר.

תחרות פרס הרמטכ"ל ליחידות מצטיינות מתקיימת מזה שנים רבות, ובכל שנה מחולקים הזוכים לפי "בתים" -בית הגדודים, בית החטיבות, בית המילואים, בית יחידות ההדרכה, בית יחידות תומכי לחימה ומנהלה ובית יחידות טכנולוגיות. השנה, 59 יחידות מכלל הפיקודים והזרועות הגישו את מועמדותן ונבחנו על קריטריונים שונים, ביניהם: כשירות ומוכנות אופרטיבית, מוכנות למעבר בין מצבים וזירות, רציפות תפקודית והגנת מחנות, תכנון וטיפול בכוח אדם, תרבות ארגונית, חסכון והתייעלות, ניהול הידע ושילוביות. מתוך 59 היחידות המועמדות, 30 יחידות הגיעו לגמר ונבחנו על מספר דגשים נוספים אותם מציב הרמטכ"ל בכל שנה.

סא"ל עמי וייסברג אמר כי "התחרות קיימת מזה שנים רבות, אך התפתחה לכיוונים שונים עם הזמן, ונפתחה גם לעולם ההדרכה ותומכי הלחימה. התחרות מודדת את היחידות המועמדות לפי קריטריונים קבועים, שעליהם ניתנים דגשים ע"י הרמטכ"ל וע"י סגן הרמטכ"ל בכל שנה. השנה, ניתנו שמונה דגשים בתחום האופרטיבי, ביניהם כשירות ומוכנות, מעבר בין מצבים, רציפות תפקודית, תרבות ארגונית, ניהול ידע וזיכרון ארגוני ושילוביות.

"בתחילת התהליך מתפרסמים הקריטריונים ובאפשרותה של כל יחידה להגיש מועמדות. ככלל, יחידה הזוכה במקום הראשון, לא יכולה להתמודד בשנה העוקבת. ועדת הפרס, שבראשותה עומד סגן הרמטכ"ל, מתכנסת לקראת סוף חודש ספטמבר. חבריה מכהנים בתפקידים מרכזיים, ולא מפקדים באופן ישיר על היחידות המתמודדות. לאחר דיון ראשון של הוועדה, עולות לבתי הגמר 30 יחידות (5 בכל בית). 30% מהציון ניתן ע"י בחינת תיק נתונים טכניים (כ"א, חיסכון והתייעלות, לוגיסטיקה וכו'). 70% מהציון ניתן לפי ביקורי התרשמות ביחידות שעלו לבתי הגמר. זהו החלק החשוב בתחרות ובמהלכו צוותי הבדיקה,שבראש כל אחד מהם עומד אל"מ במיל',הופכים את דגשיהם של הרמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל למדידים, ולומדים את היחידות. בדיון השני של הוועדה מוצגות ההמלצות ליחידות הזוכות (שלושת המקומות הראשונים בכל בית). לאחר שהרמטכ"ל מאשר את תוצאות הזכייה, הן מתפרסמות". 

הזוכים בבית החטיבות הם: במקום הראשון - חטיבת הצנחנים, מקום שני - חטמ"ר מנשה, ובמקום שלישי - חטמ"ר דרומית. בבית המילואים הזוכים היו: מקום ראשון - מחוז דן, מקום שני - חטיבת "עוצבת חוד החנית" (מילואים של צנחנים) ובמקום השלישי - חטיבת "עוצבת כרמלי" (חטיבת חי"ר). בבית יחידות ההדרכה זכו: מקום ראשון - בה"ד חה"י \ בת גלים, מקום שני - חוות השומר ובמקום השלישי - בא"ח צנחנים. בבית יחידות תומכ"ל ומנהלה זכו: מקום ראשון - גדוד קשר "שגב", מקום שני - י"פ מודיעין פצ"ן ובמקום השלישי - יחידת מודיעין של 8200. בבית יחידות טכנולוגיות זכו: מקום ראשון - יחידת אופק של חיל האוויר, במקום השני - חט"ל, ובמקום שלישי - ממת"ם של חיל האוויר.