פרדיגמות מנוגדות ויעילות צבאית ישראלית

המלחמה על פי ספרו של סא"ל (מיל׳) רון טירה היא כמו משחק שכלליו משתנים בלי סוף. הספר "על טבע המלחמה", על פי תא"ל (מיל׳) ד"ר דני אשר, בוחן סוגי עימותים שונים על בסיס דוגמאות מן הארץ ומהעולם

פרדיגמות מנוגדות ויעילות צבאית ישראלית

צילום כריכה: יח"צ

רון טירה, סגן אלוף וטייס במילואים, בוחן בספרו (שהתפרסם, בינתיים, רק באנגלית), היבטים שונים של עיצוב פני המערכה - נושא בו הוא מתמחה, בין השאר, במסגרת שירות מילואים במטה חיל האוויר. לגישתו, המלחמה דומה למשחק הילדים “אבן נייר ומספריים”: כאשר לאחד הצדדים יש תכונות של אבן, האויב מפתח מולו תכונות של נייר, ואז הצד הנגדי מפתח תכונות של מספריים, ובתגובה האויב מפתח תכונות של אבן - וחוזר חלילה... אין ולא יהיה מהלך היוצר יתרון מוחלט וסופי על האויב.

על פי טירה, בטבע המלחמה ניתן להבחין בהשתנות המתמדת בין התמרון לעומת האש, ההיעלמות לעומת המיגון, הניידות מול המכשול, ובין יתרונות המגננה מול המתקפה ובין כוח העמידה מול כוח המחץ. כל צד מתאים פתרונות לבעיות שמציב מולו הצד האחר. (כמו שהגדיר ניוטון בחוק השלישי... לכל פעולה יש תגובה).

בספרו בוחן רון טירה היבטים שונים של עיצוב פני המערכה ואת השינוים שחלו בהם, מבחירת מרכז הכובד שייתקף ועד זיהוי מרכיבי ההכרעה. אלה נבחנים במלחמות פשוטות וסימטריות, במלחמות א-סימטריות ומורכבות, מול יריב מדינתי, במלחמה נגד גרילה, במלחמה מקבילה ובמלחמה עתידית. פרקי הספר נותנים רקע דוקטרינרי, שעל בסיסו מנותחות מלחמות לסוגיהן לאורך ההיסטוריה. כדוגמא למלחמות פשוטות וסימטריות מנתח המחבר את מלחמת ששת הימים, שבה שני הצדדים התייצבו באותו שדה מערכה, לאותה תכלית.

טירה בודק מלחמה א-סימטרית ומורכבת מול אויב סדור ומביא לשם כך דוגמאות ממלחמת העולם השנייה וממלחמת יום הכיפורים בגזרת הדרום, שם הביסו המצרים את הפרדיגמה הישראלית. כדי להציג את “קרב ההגיונות” משתמש טירה בטבלאות הנשענות, בין השאר, על ספרו של כותב שורות אלה, (“לשבור את הקונספציה”), ספר המציג את השינוים ואת הפתרונות לפיהם פעלו המצרים ברמה האסטרטגית, האופרטיבית והטקטית.

בפרק העוסק במלחמה א-סימטרית מול יריב לא- מדינתי, שהינו, לפי רון טירה, מפגש באותו שדה מערכה אך לתכלית שונה, מוצגת לחימת הויטקונג ופעילות הג‘יהאד. בפרק הרביעי של הספר בוחן המחבר מלחמה מקבילית, שהיא מלחמה אחת עם שתי מערכות שאינן נפגשות.

פרק שלם מוקדש למלחמת לבנון השנייה, שהינה, על פי הספר, מלחמה מקבילית מול יריב לא מדינתי. בפרק מובאת גם השוואה למלחמת לבנון הראשונה ומוצגים הלקחים שניתן ללמוד ממנה. הפרק הבא עוסק בהערכותיו לגבי מלחמה בעתיד, שתהיה מקבילית נגד אויב מדינתי.

לדברי טירה, הנחות היסוד, המכונות “הדוקטרינה הצבאית הקלאסית”, נשחקות לנגד עינינו, ומשנות את טבע המלחמה. גם תיאוריות ותפיסות מודרניות יותר והתייחסותן למונחי הניצחון, ההכרעה, מרכז הכובד והקרב העיקרי הגדול, המקובלות על ישראל וארצות הברית, אינן רלבנטיות במקרים רבים של שדה הקרב הנוכחי והעתידי.

טירה חותר להסביר כי בעתיד ישראל ומדינות המערב עלולות להיקלע למלחמה נגד צבא מדיניתי סדור, אשר מאמץ פרדיגמה של גרילה. מלחמה כזו מאתגרת את הנחות היסוד של הדוקטרינה הצבאית הקלאסית. לטענתו, פגיעה ישירה בכושרו של אויב כזה לפעול למימוש ייעודו, קשה עד בלתי אפשרית. לפיכך, ההכרעה והניצחון טמונים בשלילת חופש הפעולה האסטרטגי של האויב להלחם, בערעור פרדיגמת המלחמה שלו, ביכולת לכפות עליו סוג מלחמה אחר, ובתקיפת מרכזי הכובד השונים מאלה המוכרים לנו ממלחמות העבר.

בספר מספר רב של טבלאות ומרשמים המסייעים להסביר את השינוים וההתפתחויות בטבע המלחמה לאורך ההיסטוריה, בדגש על העידן הנוכחי.

אולי יעניין אותך גם