עשות אשקלון: רווח של 6.6 מיליון ש"ח

החברה דיווחה על רווחי הרבעון השלישי של 2013. מתחילת השנה הרווח הנקי של עשות אשקלון עומד על 20 מיליון שקלים

דירקטוריון עשות אשקלון, חברה - בת של התעשייה הצבאית (תעש) אישר את הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2013. מן הדוחות עולה כי הרווח הנקי לרבעון השלישי עמד על 6.6 מיליון שקלים. בשלושת רבעי שנת 2013 הרוויחה עשות אשקלון רווח נקי של 20 מיליוני שקלים.

על פי דוחות החברה מכירות הקבוצה לתשעת החודשים הראשונים, עד לחודש ספטמבר, הסתכמו לסך של כ-224.3 מיליוני ש"ח ,לעומת כ-221.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ושל החברה סולו ללא חברת הבת בארה"ב הסתכמו לסך של כ-204.3 מיליוני ש"ח ,לעומת כ-195.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי המאוחד לתשעת החודשים הסתכם לסך של כ- 41.9 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 50.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ושל החברה סולו הסתכם לסך של כ- 37.9 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 43.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי לתשעת החודשים הסתכם לסך של כ-19.7 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ- 26.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי לשלושת החודשים, יולי עד ספטמבר, 2013 הסתכם בסך של כ- 6.6 מיליוני ש"ח לעומת 10.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הסיבה לירידה נובעת בעיקר משינוי בתמהיל המכירות ותשלום הבונוס לעובדים בגין תוצאות 2012 ששולם ברבעון זה.

עשות ממוקמת באשקלון, מעסיקה כ- 500 עובדים (כולל בחברה הבת בארה"ב) ומתמחה במערכות הנעה לרכב קרבי משוריין, לתעופה ובמוצרי טונגסטן (מתכת כבדה). כ- 40% ממכירות החברה נמכרות ליצרנים מובילים בתחום התעופה והרכב הכבד בחו"ל.

יו"ר החברה, מר אבי פלדר, הדגיש את פריסתה הרחבה של החברה בין יצרני המטוסים המובילים בעולם והצלחתה למצב עצמה כמשמעותית בתחום פתיחת מדפי מטוסים ואת החשיבות שהוא רואה בתמהיל לקוחות מתאים המאזן בין הצבאי למסחרי.

מנכ"ל החברה, דן כץ, ציין כי החברה ממשיכה לפעול להעמקת והרחבת הפעילות בתחום מחברים מיוחדים להעברת כח בכנפי מטוסים, כולל השתתפות בפיתוח של מכללי מערכות לפתיחת מדפים של מטוסים מסחריים ומטוסי מנהלים. במקביל ממשיכה החברה בייצור ואספקה של מערכות הנעה לרק"מ, כולל תמיכה במערך חלקי החילוף בתחומים אלה.

אולי יעניין אותך גם