סבב מינויים בבתי הדין הצבאיים

רא"ל בני גנץ החליט על אישור מינויה של סא"ל אורלי ירון לנשיאת בית הדין הצבאי של פיקוד מרכז וחיה"א. אל"מ ארז פורת ימונה לנשיא בית הדין הצבאי המיוחד בקרייה

הרמטכ"ל רא"ל בני גנץ החליט לאשר את מינויה של סא"ל אורלי ירון לתפקיד נשיאת בית הדין הצבאי ביפו של פיקוד מרכז וחיל האוויר. ירון תחליף את אל"מ רחל טבת ויזל, שמונתה לתפקיד יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים.

בנוסף, אישר הרמטכ"ל את מינויו של אל"מ ארז פורת, נשיא בית הדין הצבאי של פיקוד דרום וזרוע היבשה, לנשיא בית הדין הצבאי המיוחד שבבסיס הקריה בתל אביב.

בית הדין המיוחד, דן בעניינם של קצינים בכירים מדרגת סא"ל ומעלה העומדים לדין פלילי. פורת יכהן בתפקיד זה בנוסף על תפקידו כנשיא בית הדין הצבאי של פיקוד דרום וזרוע היבשה.