מרות הפקודות על פני פסיקת הרבנים

מרות הפקודות על פני פסיקת הרבנים

התפטרותו של הרב של חיל האוויר מפרויקט של חרדים בחיל היא כשלעצמה אירוע זניח. אבל זו טעות אופטית. הרבנות של צה"ל חשובה מאוד לכל החיילים שומרי המסורת אבל נראה וכאן אין לדעתי טעות אופטית, שהיא מתערבת בשנים האחרונות יותר ויותר בניהול הצבא.

הוויכוח על שירת חיילות הוא רק קצה הקרחון. הרבנות הצבאית אמורה לספק שרותי דת לחיילים. אבל אסור לה בשום אופן להתערב בניהול עניני הצבא. לא מכבר נמנעה שירת חיילות על ידי משקי דת באחד מבסיסי ההדרכה. לאחר מכן נאמר שהם פעלו בניגוד להנחיות זו בדיוק השאלה.

מי נותן את ההנחיות? האם לא נוצרו בצה"ל שתי מערכות של הנחיות? משקי הדת רכשו לעצם או חשבו שהם רכשו לעצמם כוחות שהם מעבר לדרגות שעל כתפיהם. כל זאת בגלל הכיבוש הזוחל של הדת בתוך צה"ל.

צה"ל תמיד נתן כבוד לדת. אחוז חובשי הכיפות ביחידות הלוחמות גבוה מאי פעם אבל זה לא נותן לאנשי הרבנות הצבאית בכל הדרגים סמכות לפעול רק משיקולים שנראים להם נכונים. לכל צבא יש סט של הוראות וקודים. אין שניים, אחד לחילוניים ואחד לדתיים. גם כך יש בצה"ל בעיות קשות של משמעת. אסור להוסיף לבעיות אלו חוסר בהירות בגלל הוראות שנותנים בשם הדת. מצב זה הוא בלתי נסבל.

מי שמתגייס לצה"ל חייב לדעת שהוא יקבל את מרות הפקודות הצה"ליות. זה לא יגרע ממעמדם של הרבנים הצבאיים.

אולי יעניין אותך גם