מקדמים את הייצוא להודו וסין

תכנית ייעודית לשווקי הודו וסין הוקמה על ידי משרד הכלכלה בכדי להגדיל את מספר היצואנים הישראלים הפועלים בשווקים אלו

via shutterstock.com

משרד הכלכלה פותח הזדמנות עבור חברות ישראליות המתעניינות בשווקי הודו וסין באמצעות פרסום קול קורא רביעי להגשת בקשות. תכנית ייעודית הודו סין הוקמה בכדי להגדיל את מספר היצואנים הישראלים הפועלים בשווקי הודו וסין ולהעמיק את נוכחותן ופעילותן של חברות ישראליות בשווקים אלה ועל ידי כך לחזק את התעשייה בישראל ולהקנות לה אפיקי צמיחה בני קיימא.

חברות ישראליות המתעניינות בשווקי הודו וסין ומעוניינות לבסס את עצמן בשוק על ידי בניית נוכחות קבועה, מוזמנות להגיש בקשות לקבלת מענקים מתכנית ייעודית הודו סין. מועד אחרון להגשת בקשות: 15.9.13.

חברות אשר בקשתן תאושר, תקבלנה מענקים בשיעור של חמישים אחוזים (50%) מסך ההוצאות שנועדו להקמת נציגות שיווקית במדינות היעד.

סוג הוצאה מוכרת סכום מרבי להחזר הוצאות פרק זמן מרבי להחזר הוצאות:

סוג הוצאה מוכרת

סכום מרבי להחזר הוצאות

פרק זמן מרבי להחזר הוצאות

עלויות הצבת עובדים במדינת היעד

480,000 ₪ לשנה

שלוש שנים

עלות שכירת שירותי יועץ מקומי

160,000 ₪ לשנה

שלוש שנים

עלויות לוגיסטיות הכרוכות בהפעלת משרד במדינת היעד

60,000 ₪ לשנה

שלוש שנים

מענק בטא-סייט והתקנה מסחרית ראשונה (התאמת המוצר לשוק)

400,000 ₪

מענק חד-פעמי

תנאים להגשת בקשות:

חברה תוכל להגיש בקשה בעבור שוק יעד אחד בלבד.

רק חברות אשר מחזור המכירות השנתי שלהן עומד על הטווח שבין 15 מיליון ₪ - 200 מיליון ₪ יכולות להגיש בקשה.

חברה אשר קיבלה תמיכה מהתכנית והגדילה את מכירותיה במדינת היעד, תחויב בתשלום תמלוגים כמפורט בהוראה.

את כל הפרטים בדבר הקול הקורא, התכנית, בדגש על תנאי הסף, אמות המידה וטופס הגשת הבקשה, ניתן למצוא באתר התכנית.

אולי יעניין אותך גם