מערכת סימולציה לשיפור האבטחה

חברת XDsystems פיתחה מערכת שמאפשרת לנהל מעקב אחר פעילות האבטחה במתחם ולשפר את ביצועי מערך הביטחון

חברת XDsystems מקבוצת "תמר" פיתחה מערכת הדרכה וניהול של מערכי אבטחה, שמאפשרת להם להתאים את התוכנות לצרכים שלהם ולנהל מעקב אחר אנשי הביטחון והפעילות השוטפת במתחם, למשל מערכות האבטחה והשיקוף בשדות תעופה. המערכת מסייעת גם להכשיר את אנשי הביטחון, לזהות איומים ולנהל כל מיני תרחישים.

באמצעות אותה מערכת שנמצאת בשימוש של גופים אסטרטגיים, ניתן לשפר את הביצועים של מערך האבטחה בין היתר על ידי סימולציות שונות, גישה למעבדות מחקר והתמקדות בניתוח של חומרים אסורים, גם אם הם מוטמעים בפריטים נפוצים. המערכת מסייעת לדמות חומרים אמתיים במונחים של צבע, מרקם, שאריות ועוד. היא גם מאפשרת לקבל עדכונים שוטפים של תמונות ווידיאו.