מערכת אימון למטוסי מזרח אירופה

התעשייה האווירית מציעה מערכות אימון לחימה אווירית 'אהוד' לתמיכה במטוסי קרב מתוצרת מדינות מזרח אירופה

מערכת האימון "אהוד" (צילום: התע"א)

התעשייה האווירית (תע"א) הרחיבה את משפחת מערכות אימון לחימה אווירית משולבת 'אהוד' לתמיכה גם במטוסי קרב מזרחיים, זאת בנוסף ליכולותיה של המערכת לאימון מטוסי קרב מערביים.

למערכות 'אהוד' של התע"א יכולות באימון קרבות אוויריים בזמן אמת עבור טייסי קרב. המערכת מאפשרת ביצוע אימונים חיים ומתקדמים ברמה גבוהה, ירי תחמושת מדומה, ניתוח הביצועים ותחקור מעמיק לאחר קרב האימון.

בנוסף, מתאפשר אימון משותף של מטוסי הקרב יחד עם ספינות, מסוקים ומערכות הגנה אוויריות שונות שגם עבורם מספקת תע"א מערכות אימון ייעודיות משולבות.

לאחרונה פיתחה התע"א פוד אימון ממשפחת אהוד בתצורת R73 (טילי אוויר-אוויר) ובכך הפכה את משפחת מערכות 'אהוד' ליחידה בשוק התומכת בכל מטוס קרב תואם R73. משפחת 'אהוד' משמשת לאימון מגוון רחב של מטוסי ומסוקי קרב שונים, מסוקי משימה, פלטפורמות אוויריות מגוונות וכן לספינות שונות. מערכות 'אהוד' בעלות יכולת התאמה לתמיכה בתצורות נוספות לפי דרישה.