מידע במבט אחד

מחקר באוניברסיטת בן גוריון מצא כי שילוב מידע וידאו המגיע מכרב"מים וכטב"מים בצג אחד מסייע לחיילי חי"ר

שילוב בין חוזי (וידיאו) המתקבל מכלי רכב בלתי מאויש ומכלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מ) במסך אחד יכול לסייע להתמצאות וזיהוי של חיילי חי"ר, כך קובע צוות חוקרים מהתכנית להנדסת אנוש באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בראשותה של דר' טל אורון-גלעד, שתקבל פרס על פועלה במסגרת כנס הכלים הבלתי מאוישים השני שעורך ישראל דיפנס. ממצאי המחקר פורסמו באחרונה בכתב העת- Journal of Cognitive Engineering and Decision Making.

"הלקחים שנלמדו בכל העולם במסגרת המלחמה בטרור, הובילו לפיתוח שיטות פעולה חדשות המסתייעות מאד במכונות הנשלטות מרחוק", מציינת דר' טל אורון-גלעד. אורון-גלעד וצוותה, רוני אופיר-ארבל, דר' אבינועם בורובסקי ודר' ישראל פרמט, בחנו מידע מכטב"מ בנפרדת לעומת תצורה וידיאו משולבת בה מוצג חוזי (וידיאו) משני מקורות קרקעי ומוטס, תוך שימוש בשיטות הדמיה מתקדמות.

בניסוי השתתפו כ-30 סטודנטים להנדסה באוניברסיטת בן-גוריון ששירתו בעברם ביחידות חי"ר לוחמות במשך תקופות של 3 שנים לפחות ובשירות מילואים פעיל בשנה שלפני הניסוי. הנבדקים לא הוכשרו בהפעלת מאוישים כלים בלתי מאוישים (כב"מים). המחקר הנוכחי בחן באיזו מידה הוספה של מוקד חוזי נוסף כגון חוזי מרכב קרקעי יטייב את המודעות המצבית של החייל.

נבחנו שני אופני תצוגה: חוזי מכטב"מ בלבד מול תצוגה משולבת בה חוזי מכטב"מ ומרכב קרקעי. בניסוי השתתפו שלושים חיילי מילואים חסרי ניסיון קודם בשימוש בכלים בלתי מאוישים. אחוזי גילוי והתמצאות, הערכות אישיות ודפוסי סריקת עיניים (המעידים על חלוקת הקשב) נמדדו עבור שני תרחישים מבצעיים. בתרחיש הראשון – הכטב"מ טס בדפוס גיחה קבוע מראש, מבלי להתמקד במטרות פרטניות כלשהן. בתסריט זה, ההנחה הייתה שמי שיתמקד במטרות הספציפיות יהיה הכרב"מ. התסריט השני היה אזור צפוף-אוכלוסייה שבו הכטב"מ מוגבל בשל ריבוי הסתרות.

תרחיש זה הניח שגם כאן הכרב"מ ימלא את "החורים" בכיסוי. ניתוח התוצאות הראה כי בתרחיש הראשון, אחוזי הגילוי וההתמצאות היו טובים יותר בתצוגה המשולבת. בתרחיש השני אחוזי הגילוי היו טובים יותר ולא היה שינוי בהתמצאות. דפוסי סריקת העיניים אוששו שאכן נעשה שימוש בשני סוגי החוזי, האווירי והקרקעי לצורך ביצוע המשימה. התצוגה המשולבת הובילה ליתרון באחוזי הגילוי, להפחתת עומס העבודה ולהפחתה במספר התראות השווא, מבלי להעמיס על הנבדקים. לפיכך, ניתן להסיק כי חוזי מכלי קרקעי מספק לחיילי חי"ר תמיכה נוספת במשימה מעבר לחוזי האווירי. יחד עם זאת, התרומה שלו פוחתת באזור בנוי דחוס מאד בה זווית הראיה של הרכב הקרקעי מוגבלת. החוקרים מצאו שהזנת הכרב"מ תרמה בחלק מהמקרים הן לטיוב מטלת הזיהוי והן להתמצאות.

התוצאות הללו מצביעות על כך שבניגוד למקובל בספרות, שמטלות התמצאות מושגות בצורה טובה יותר באמצעות שימוש בחוזי מכטב"מ בלבד, וכי הכרב"מ לא תורם לשיפור ההתמצאות, יש לכרב"מ ערך מוסף גם בהתמצאות.

אולי יעניין אותך גם