מה יקרה אם השיחות מול איראן יסתיימו ללא הסכם?

האלוף (מיל') דוד עברי על תרחיש אפשרי, בו המשא ומתן של המעצמות עם איראן יסתיים ללא הסכם. אם האיראנים ימשיכו להתעקש על הסרת הפיקוח הישיר במתקנים - זוהי אופציה אמיתית

צילום: AP

המצב הנוכחי בו האיראנים אינם מסכימים לפיקוח ישיר במתקנים ברמה המבטיחה עמידה בהסכם יכולה, ואולי מחייבת, להגדיר את ההסכם כהסכם רע אשר איננו סביר שיתקבל על ידי המערב.

מצב זה של הפסקת שיחות ללא הסכם יוצר מצב יותר מורכב מאשר לפני הכניסה לשיחות. נוצר מצב כאילו מוצו כל האמצעים הדיפלומטיים ולכן האופציה הצבאית לגיטימית. לפיכך, יש להניח שייעשה מאמץ להמשיך השיחות גם לאחר תאריך הסיום המתוכנן ב-30 ביוני.

ובכל זאת, אם תופסקנה השיחות, נצטרך להבין כיצד ינוסחו הדברים לסיכום השלב, אם בניסוח ישאר פתח להמשך האופציה הדיפלומטית, כמו המשך המחויבות האיראנית להסכם הביניים או ציפייה לחידוש מו"מ בהמשך. הדבר יקשה על הדוגלים באופציה הצבאית להגדיר זאת כמצב בו מוצו כל האמצעים הדיפלומטיים.

כפי שצפוי מן האיראנים, הם יעשו כל מאמץ להשאיר אופציות דיפלומטיות פתוחות כך שהם יכולים להמשיך בתוכניתם אפילו בקצב איטי ובלתי פרובוקטיבית, ואין איום של מתקפה צבאית מצד שני.

מאחר ולא נראית התלהבות רבה לפעולה צבאית משום צד, נראה לי שהסביר ביותר שתימצא נוסחא בתחום האפור שמחד לא סוגרת את הדלת לצעד דיפלומטי עתידי – כמו דחית עיתוי לסיום השיחות – ומאידך איננה מאפשרת הצדקה מלאה לפעולה צבאית.

מצב זה יהווה שוב נצחון לדרך המתוחכמת של אירן, אשר ממשיכה לשחק את משחק המו"מ בדרך האיראנית ובהצלחה מרובה.