מבחן הרצינות הראשון

מבחן הרצינות הראשון

עכשיו, משתמה ספירת הקולות ומתייצבת לה הכנסת ה-19 יכול וצריך להתחיל המבחן הראשון של הנבחרים החדשים (לא שלוותיקים אין מה ללמוד...). וועדת וינוגרד שחקרה,בין השאר, את תהליכי קבלת ההחלטות טרם היציאה למלחמת לבנון השנייה קבעה בן השאר את הצורך המובהק לוודא שהנבחרים לתפקידי שרים ,לא כל שכן חברי הקבינט, יהיו בקיאים די הצורך, כך שיוכלו להצביע מתוך שיקול דעת מבוסס על ידע והבנה ולא על בסיס ניחוש או "חוק העדר" - זו הפרשנות שלי לדברי הוועדה.

אני סבור שצריך להרחיב את היריעה לכלל חברי הכנסת שזה אתה נבחרו, אינני מטיל ספק ביכולות שלהם, אולם אני משוכנע שחיוני להרחיב את בסיס הידע שלהם במגוון נושאים שעל הפרק. ועדת וינוגרד הטילה את המשימה על המטה לביטחון לאומי, הניסיונות שנעשו עד כה לא ממש צלחו, וחרף הרצון להעשיר את הידע של כלל חברי הקבינט בעדכון סדור כמו גם ב"שיעורים פרטיים", כאמור, לא הניב מפגשים רבים מידי.

דווקא חברי התשיעייה גילו חריצות לא מבוטלת בלימוד והעמקה בסוגיות המרכזיות לפחות בכל הקשור לבעיות ביטחון.

זה הזמן וההזדמנות, לפעול באופן סדור, כך שכלל חברי הכנסת החדשים יכנסו לתוכנית לימוד והעשרה של כלל הבעיות הביטחוניות, המדיניות, הכלכליות, והחברתיות שעל הפרק. אמנם לכאורה כל אחד ואחת מהם עסק במרץ רב בחודשים האחרונים בשכנוע הבוחרים שהוא ורק הוא יכול להושיע את ישראל על מגוון בעיותינו, אולם אני מציע דרך אחרת לוודא שבסיס הנתונים יהיה מוכר להם.

הצעתי היא, שעל בסיס המשימה של המטה לביטחון לאומי בראשות האלוף (מיל') יעקב עמידרור, שסביר שימשיך בתפקידו, תוכן תוכנית של 6-7 מפגשי למידה, כמפגשי חובה(!) שבהם יקבלו הח"כים החדשים סקירות עומק על התחומים המרכזיים בחיי המדינה. יהיו אלו מפגשי למידה עם הטובים שבאנשי המקצוע, לא כבמה לוויכוח פוליטי אלא כאמצעי למידה שיכלול גם סיורי שטח וגם מפגש עם העוסקים במלאכה.

סיורים לאורך גבול הרצועה וגבול מצרים, סיור בצפון, היכרות מעמיקה עם מצב הבדואים בדרום כמו גם קבלת סקירות על תוכניות התשתיות הלאומיות (רכבות, כבישים, תשתית הגז,שדה תעופה נוסף ועוד), לקחי מוכנות העורף לאירועים, הסבר מעמיק על עומק הגירעון התקציבי, סקירה סדורה על מעקב החלטות הממשלה והקבינט בנושאים השונים (כך יהיה אפשר לתבוע מהם מעקב טוב יותר על אחוז מימוש ההחלטות שהוא נמוך להחריד) סוגיות מרכזיות בביטחון הלאומי, כמו גם הלקחים מ"עמוד ענן" – הכול כמובן ברמת הסיווג המותאמת להם. (יש ודאי עוד מגוון רחב של נושאים שלא ציינתי).

בזמן שנותר עד לכינונה של הממשלה החדשה (מספר שבועות), ותוך כדי לימוד הח"כים את סביבת העבודה החדשה שלהם, על שלל חוקיה, יתקיימו ימי הלמידה שנזכרו לעיל אולם וכאן החידוש - אלו יהיו מפגשי חובה! שהציבור יקבל דיווח על השתתפות הח"כים במפגשי הלמידה. מהלך פומבי שכזה יחל את התהליך הנכון שבו נבחרי העם גם חשופים לדין וחשבון לעם על "עומק עיסוקם בלימוד הבעיות שעל הפרק". כך נוודא שלפחות את אותו מאמץ שהם השקיעו בלהיבחר הם משקיעים בלימוד לעומק את בעיות המדינה, מתוך תקווה שכך יוכלו לתפקד טוב יותר.

לכל מי שהיגיע עד לחלק הזה בטור (יישר כוח) ברור שזוהי איננה אמירה פוליטית אלא תביעה מקצועית פשוטה. כי מגיע לנו.