מבוטל: הגנ"שים בדרום בוצפון

טכנולוגיה תחליף לוחמים

בתדרוך לכתבים צבאיים היום, אמר קצין בכיר בצה"ל, כי לאחר עבודת מטה יסודית בצבא שיועדה להתאים את צורת הגנת הישוביים בגבולות לצרכים שהשתנו, הוחלט כי ההגנה לא תתבסס יותר על חיילים ששומרים בתוך היישובים, אלא על מרכיבים ביטחוניים אחרים.

לדברי אותו קצין, השינויים מבוססים על הערכת המצב המבצעית, מתוך כוונה לייצר הלימה בין האיום לבין המענה המבצעי הראוי לו. בנוסף אמר הקצין כי עבודת המטה הותאמה פרטנית לכל יישוב ולכל מרחב, ולא כהחלטה גורפת לגבי כלל היישובים והמרחבים.

עבודת המטה נערכה בצה"ל לאורך זמן, עוד טרם עלה על הפרק נושא התקציב, וההחלטות שהתקבלו אינן קשורות לקיצוץ בתקציב. אחד השיקולים שכן נכללו בהחלטה הוא שיקול היעילות, שכן צה"ל שואף שתהיה התאמה מירבית של כוח האדם למשימות.

עיקר ההתאמות הן בגזרות והצפונית והדרומית שם למעשה יהיה שינוי של שיטת ההגנה על היישובים.

אותו קצין בכיר הוסיף ואמר כי "בפיקוד צפון יש לנו כיוון לאיום - אנו מבינים היטב את הנתיבים שדרכם הוא יכול להגיע ובעבודת המטה הבנו שניתן להגן על היישובים היטב גם ללא מרכיב החיילים ששומרים בש.ג או בתוך היישוב. הגנת הישובים תבוטל בתשעה יישובים בגבול הצפון.

"בפיקוד דרום הגדרות ומערך התצפיות מספקים מענה טוב, כך שהצורך בהגנה שמבוססת על חיילים בתוך היישוב, פחת. בגזרה הדרומית בוטלה הגנת הישובים ב-13 ישובים.  צה"ל אחראי על הגנת היישובים ועל בטחון תושביהם ולכן במקומות בהם ראינו לנכון שלא לשנות את שיטת ההגנה על היישובים היא לא שונתה, כמו למשל בפיקוד מרכז".

לדברי הקצין הבכיר בפיקוד מרכז ובעיקר באיו"ש חיילים ימשיכו להגן על ישובים, וזאת משום שהאיומים באזורים אלה פחות ממוקדים ופזורים יותר בשטח. עם זאת, נראה כי גם באיו"ש ישתנה התמהיל של הגנת הישובים על ידי חיילי צה"ל אך הדבר לא יורגש בשטח.

אולי יעניין אותך גם