לטפח את אנשי המילואים

היום להיות איש מילואים קרבי זו ממש התנדבות, צריך לשאת אותם על כתפיים ולא לפגוע בכיסצריך לשאת את אנשי המילואים על כתפיים

בזמן האחרון רבו ההצהרות בדבר הצורך לטפח את אנשי המילואים ובמיוחד את הקרביים שבהם אבל בפועל בתחומים רבים ההצהרות ריקות והפגיעה בכיס מלאה.

היום להיות איש מילואים קרבי זו ממש התנדבות. היקף המשרתים במילואים קרביים מהווה אחוז קטן ביותר מכלל המשרתים ואחוז כמעט אפסי מקבוצת הגיל שהייתה צריכה לשרת במילואים אם הצבא היה משמר אתם במסגרת זו. המשמעות המרכזית היא שיש צורך לשאת את אותו מיעוט קטן ותורם על כפיים ולא רק בהצהרות.

לאחרונה חווינו מספר אירועים בהם המערכת הצבאית מנסה לפגוע בכיס של המיעוט הזה בצורה צינית, לא מכבדת ולטווח רחוק פוגעת גם בצבא עצמו. אך לפני כשבועיים החליט הצבא לצמצמם במענק הניתן לאנשי מילואים המשרתים מעל לעשרים יום היות ומספר גדול יחסית של אנשי מילואים הוקפצו השנה לשרות במבצע "עמוד ענן". לא רק שהמילואימניקים התגייסו במהירות, עזבו את משפחותיהם ושאר המחויבויות שלהם הם נדרשו גם לוותר על חלק מהמענק. רק לחץ ציבורי ותגובה מהירה של שר הביטחון מנעו את הביזיון הזה.

לפני כשבוע במסגרת תרגיל גיוס חרום של כוח לרמת הגולן נעשו כל מיני "תרגילים" ע"י הצבא כדי לא לשלם יום מילואים נוסף למשרתים אף שההנחיות דורשות זאת. גם כאן לחץ ציבורי רחב ותגובה מהירה של שר הביטחון מנעו שוב את הביזיון.

היות ומכהן בתפקידו שר בטחון חדש שמתגובותיו ניתן להסיק שאינו רואה בעין יפה ניסיונות אלו היה ראוי שאנשי המילואים יזכו לתוספת על שרותם וזאת מעבר לפיצוי הקבוע בחוק ולא פגיעה בכיסם.

אם הביטוח הלאומי אמור להחזיר למשרתי המילואים את הכנסתם הממוצעת בשלושת החודשים שקדמו לגיוס על הצבא להחליט ששרות מילואים קרבי יזכה את המשרתים בו למענק בגובה של עשרים עד שלושים אחוז כפי שיקבע ואשר יהווה מעין פיצוי והכרת תודה חומרית למשרתים הנבחרים האלה. יש כמובן לקבוע כללים ברורים לעניין אבל חשוב שהוא יעשה ומהר.

הנצחת המצב הקיים היום תביא לדלדול נוסף של המשרתים הקרביים, תפגע בהם, בבני משפחותיהם ובסופו של דבר בצבא עצמו ובמדינה.