לא ליוזמת שכר מינימום לחיילים

לא ליוזמת שכר מינימום לחיילים

בימים אחרונים דווח על יוזמה של פרופסור ברוורמן: תגמול בגובה שכר מינימום למשרתים בצבא או בשירות האזרחי. לפי ההצעה של ח"כ אבישי ברוורמן 75% מהשכר יופקד בקרן להשכלה גבוהה כך שמי שיבחר לנצל את הקרן יקבל עד 1,000 שקל דמי מחיה חודשיים במהלך לימודיו.

שכר המינימום מיועד להשכלה גבוה אם יבחר המשוחרר. אין הוא יכול לעשות בכסף כרצונו או לפי צרכיו האישיים. מי ייתן ופרופסור ברוורמן ימשוך הצעתו לאלתר: בהצעתו יש פתח לשינוי פני צבא הגנה לישראל מצבא העם לצבא שכיר/ מקצועי ואין בו להיטיב עם הלוחמים והנושאים בנטל מערך הסדיר.

אתחיל מכך שהפרופסור משווה לתהליך שקרה בארה"ב בשנות ה-40. אם נבחן איפה הצבא האמריקאי נמצא היום בקשר עם החברה האמריקאית ומי מהצעירים האמריקאים ההולכים לצבא האמריקאי יבין הפרופסור כי לא נכון להשוות לצבא האמריקאי. העם האמריקאי ברובו מנותק מהכוח המגן שלו, העם האמריקאי מנותק מהלוחמים, מהפצועים ומהקורבנות שלו. הנוער המתגייס לצבא האמריקאי הוא מהפחות משובחים אם מדברים בהכללה.

עלות הצבא בארה"ב הוא אדיר ואם נשווה לצרכי הביטחון של מדינת ישראל צבא שכיר – ראוי שפקידי האוצר יעשו תחשיב כמה יעלה צבא שכיר למשק ואם הוא יכול לשאת זאת. אם המשק יכול לשאת עלות צבא מקצועי השאלה באיזה עלות פגיעה בתקציבים של משרדים חברתיים בממשלה.

כעת נבחן את מטרת החוק של פרופסור ברוורמן לפחות כפי שהוצגה בתקשורת: מטרת הצעת החוק היא להקל ביוקר המחיה ולהפוך את השירות לכדאי יותר ובו בעת לחזק את ההשכלה הגבוהה בישראל. האם על תקציב הביטחון מוטלת המשימה לטפל ביוקר המחיה? יש הטוענים כלפי הצבא שהוא צריך להצטמצם במשימותיו רק להגנה והנה בלי שום דיון על השלכות לטווח הרחוק מציע פרופסור ברוורמן להטיל על משרד הביטחון עוד משימה חברתית.

מדוע? יש הטוענים כי הצבא משתלט על כל חלקה טובה במדינה ( אני חולקת על עמדה זו ) אז כעת ילבישו עליו משימה נוספת- מענה ליוקר המחיה, חיזוק ההשכלה הגבוהה. מדוע חיזוק ההשכלה הגבוהה צריכה להיות מתוך תקציב הביטחון גם אם יוגדל? הדרך לא פחות חשובה מהכוונה. אם רוצים לעודד הצעירים התורמים לביטחון מדינת ישראל להתפתח ברמה האישית דרך לימודים גבוהים הרי זה משובח אך הדרך צריכה להיות אחרת. ואסיים ואומר כי שגוי ביותר להשתמש "ולהפוך את השירות לכדאי".

שירות בצבא הגנה לישראל ובמערך הלוחם בפרט לא יכול להיות מקוטלג אצל נבחרי העם במושג של כדאיות, הוא צריך להיות בשיח ערכי של שליחות למען המולדת. נכונות להסתער בקרב עד חירוף נפש אף אחד לא יבצע עבור שכר מינימום אך בשם שליחות והגנה על המולדת כן יבצעו. יש להוציא לאלתר את השיח החומרי מהשירות בצבא הגנה לישראל בטח במערך הסדיר. התקפות בלתי סבירות על שכר משרתי הקבע – הכיצד מעלה נבחר ציבור להוסיף שמן למדורה ולומר לחייל אני דואג לך בשכר מינימום ( המיועד 75% ממנו להשכלה גבוהה).

הצעה זו, אם חלילה תהפוך לחוק, תפגע במעמד הלוחמים כי לא מעט מהציבור יאמר לחבר'ה אתם מקבלים שכר !!!! יש רשימה ארוכה ומכובדת של דברים שהצעירים יטענו מולך ח"כ פרופסור ברוורמן שכדאי להם לעשות בתקופה זו של חייהם – הוצא מושג זה מהצעתך.

השירות בצבא הגנה לישראל הוא שליחות ולא מקצוע. באמירה זו אין לפגוע במקצועיות הנדרשת מכל חייל וקצין ומפקד - אך עלינו להילחם כי השירות ימשיך להיות שליחות למען המולדת וחלילה לא עוד מקצוע. בעידן הגלובלי, בעידן החומרנות בעידן של אינדיבידואליזם מתמשך וגובר בעידן של רייטינג ועוד אל תשים לצעירים אופציה לבחור מה יותר כדאי להם. אתגר אותם בשליחות משמעותית בטח לטובת המערך הלוחם התובעני והקשה ושיראו בכל תפקיד שהם משובצים שליחות ורצון לממש אותו על הצד הטוב ביותר. עודד את הצעירים להשלים שירות כי זה ערך ופעל חינוכית לצמצם את הנשירה מצה"ל רק כי הצעירים פועלים בשם ה"כדאיות". בהצעה פופוליסטית אתה נותן תקווה לצעירים שלא תמומש ואתה יוצר אצלם במאוחר מפח נפש.

יש הרבה לעשות למען הנושאים בנטל במיוחד במערך הלוחם על מגוון התפקידים- זה צריך לבוא מהחברה ולא ממשרד הביטחון. שכל אזרח יהיה ערב למשרתים לא משנה דעתו הפוליטית. פרופסור ברוורמן שקול הצעתך מחדש ותבין כי הנך מוביל לצבא שכיר/מקצועי וחלילה שמדינת ישראל תגיע ליום זה. הנהגת המדינה צריכה לעשות הכול לשמר את צבא הגנה לישראל כצבא העם וחלילה שיוזמות פופוליסטיות הנדונות באופן ספוראדי יביאו אותנו לצבא מקצועי. חלילה שנגיע ליום הזה.

הצגת את ארה"ב משנות ה-40 - ממליצה לך ללמוד על מעמדו של הצבא האמריקאי בעיני הציבור האמריקאי וממליצה לך ללמוד על איכות הכוח אדם בצבא האמריקאי ותבין שהוא לא יכול להיות מודל עבור צבא הגנה לישראל. אלא אם אתה רוצה להשוות תקציבים וגם אז הדבר לא ניתן לביצוע כי המשק הישראלי יקרוס.

במטרת הצעת החוק שלך לא מצאתי התמקדות אמיתית בחייל כאינדיבידואל שרוצה וצריך את תמיכת העם גם בהטבות. ראיתי חולשות של החברה שלא תקציב הביטחון צריך לממן, אפילו לא בכיסוי להטבה עבור מיטב בני הארץ הזו המקיימים את חוק המדינה ומתגייסים והולכים למערך הלוחם הקשה והתובעני. את יוקר המחיה תפתור הממשלה לכלל האזרחים ללא התניה ואת הרצון לחזק את המוסדות להשכלה גבוהה - הממשלה תקצה לכך תקציבים ישירים. הממשלה צריכה להבין כי השכלה לא פחות חשובה מביטחון אך אין הדבר צריך להיות אחד על חשבון השני. משוך הצעתך או למד את ההשלכות כבדות המשקל של יוזמתך.