כנס נגישות, רציפות וזמינות - אתגרי התקשוב לשנת 2013