יופחת ניכוי ההיוון החל מגיל 65

ועדת העבודה והרווחה אישרה את התקנות להפחתת הניכוי החודשי מגמלאי צה"ל שהיוונו את קצבתם

אנשי "צוות" מפגינים בירושלים

 בתום דיון סוער אישרה היום ועדת העבודה והרווחה של הכנסת תקנות הקובעות את התנאים והשיטה להיוון קצבת פרישה המשולמת לגמלאי צה"ל.

עד כה, הופסק הניכוי החודשי בגין היוון לגמלאי צה"ל אם הגיע לגיל שבעים וקיבל קצבה במשך 20 שנה לפחות או במשך 10 שנים וסיים להחזיר את הכספים. לדרישתו של יו"ר הוועדה ח"כ חיים כץ (ליכוד) יופסק הניכוי החודשי גם לגמלאים שמלאו להם 65 שנים וקצבת הפרישה שלהם אינה עולה על 4,300 שקלים בחודש, ובתנאי שקיבלו קצבה במשך 15 שנים לפחות וסיימו להחזיר את ההיוון בערכו הריאלי. גמלאים אשר קצבתם עולה על 4,300 שקלים בחודש ינוכה מקצבתם סכום מופחת, כך שלא תפחת קצבתם מ-4,300 שקלים נטו.

בנוסף, נכי צה"ל שפרשו לגמלאות יהיו פטורים לחלוטין מהניכויים החודשיים בגין היוון גמלתם, על פי שנת פרישתם וגילם הנוכחי, עוד בטרם הגיעו לגיל שבעים. כך, לדוגמה, מי שפרש בשנת 1988 וכיום הוא בן 50 ומעלה, או מי שפרש בשנת 1997 והגיע לגיל 60 – יהיה פטור מהניכויים.

במהלך הדיון, הביעו מספר משתתפים התנגדות לתקנות, בטענה כי חלק מגמלאי צה"ל ימשיכו להידרש לניכוי ממשכורתם בגין היוון, בעוד קבוצות אחדות יזכו להטבות. עו"ד יוסי כץ, המייצג את גמלאי צה"ל, הסתייג אף הוא מחלק מסעיפי התקנות, בעיקר מאלה הקובעות את התאמת הריבית השנתית על סכומי הניכוי החודשי למדד המחירים לצרכן. עם זאת, ברוך לוי, יו"ר "צוות" (ארגון גמלאי צה"ל) תמך באישור התקנות ואמר כי: "צריך להיות פרקטיים: יש המון אפשרויות ורעיונות, אבל אם נוסיף ונדון בהם לא נצא מזה. החוק הוא מצוין". 

התקנות החדשות צפויות להיכנס לתוקפן ב-1 באוקטובר.

אולי יעניין אותך גם