חקירת הרפז עוברת למשטרה

בעקבות חומרים חדשים שנאספו בחקירת מצ"ח, והונחו בפני היועץ המשפטי לממשלה, הוחלט להעביר את התיק למשטרת ישראל שתחקור בסיוע ושיתוף מצ"ח

היועץ המשפטי לממשלה - על דעת פרקליט המדינה, הפצ"ר וראש אח"מ - החליט להרחיב את החקירה הצבאית שנוהלה עד כה בפרשת הרפז, ולהטיל על משטרת ישראל להוביל מעתה את החקירה נגד המעורבים בפרשה, בחשד לעבירות על חוק העונשין (התשל"ז - 1977).

זאת, בעקבות חומרים חדשים שנאספו בחקירת מצ"ח, אשר הונחו בפני היועץ המשפטי לממשלה, ומשמעותם המשפטית נדונה בכובד ראש בישיבות בלשכתו. החקירה, אפוא, תנוהל מעתה בידי משטרת ישראל, בסיוע ושיתוף מצ"ח.

כזכור, בחודש ינואר השנה הוחלט לפתוח בחקירה פלילית בחשד לביצוע עבירה פלילית צבאית של "התנהגות שאינה הולמת" (לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו - 1955), בגין מעשים שבוצעו בלשכת הרמטכ"ל בקשר לפרשה המכונה "פרשת הרפז". במסגרת זו נבחנה מעורבותם של הרמטכ"ל לשעבר, רב אלוף (מיל') גבי אשכנזי, ועוזרו, אל"מ ארז וינר בפרשה. ביצוע החקירה הוטל על המשטרה הצבאית החוקרת.

בהודעה קודמת של משרד המשפטים נאמר כי "מובן מאליו, כי אם ממצאי החקירה שתנוהל, בהצטרפם לחומר הראיות שנאסף עד כה, יעלו חשד סביר לביצוע עבירות על חוק העונשין, על ידי מי מן המעורבים בפרשה, הנושא יובא בפני היועץ המשפטי ותתקבל ההחלטה המתאימה". החקירה לוותה על ידי הפרקליטות הצבאית תוך עדכון היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה.

לאחר בחינה מעמיקה של ממצאים שעלו עד כה בחקירת מצ"ח, לרבות אותם ממצאים חדשים כפי שצוין לעיל, ובתום מספר ישיבות בלשכתו, ולאחר שעיין בחוות הדעת שהונחו בפניו - הורה היום היועץ המשפטי לממשלה להרחיב את החקירה כאמור, בהובלת משטרת ישראל, וזאת לאחר שהשתכנע כי קיים יסוד סביר לחשדות ונוכח האינטרס הציבורי להגיע לחקר האמת בפרשה.
החלטות לגבי כיווני החקירה וגדריה העתידיים תתקבלנה בידי היועץ המשפטי לממשלה על פי התקדמות החקירה והממצאים שיאספו בידי משטרת ישראל ומצ"ח.

אשר להחלטה הסופית לגבי הגשת כתב אישום נגד בעז הרפז, בגין חלקו בפרשה זו, הרי שזו תעוכב בשלב זה עד להתקדמות החקירה. עם תום החקירה יוחלט אם יש מקום להגשת כתב אישום נגד מי מהמעורבים.