חודרת את הבונקרים

במבצע "עמוד ענן" עושה חה"א שימוש בפצצת 500 MPR של תעש שיכולה לחדור מספר קירות בטון

לפי הדיווחים במסגרת מבצע "עמוד ענן" עושה צה"ל שימוש מבצעי בפצצה חודרת בונקרים שפיתחה התעשייה הצבאית במבצע "עמוד ענן".

פצצת האוויר-קרקע החכמה 500 MPR פועלת על בסיס מערכות ביות והנחייה של GPS וביות על כתם לייזר. הפצצה יכולה לחדור למטרות כבונקרים ומבנים ולהתפוצץ בתוכם. יכולת זו, מאפשרת לפצצה חדירה של ארבע תקרות ופיצוץ רק לאחר חדירת השכבה הרביעית.

הפצצה שוקלת 250 ק"ג והפיצוץ שלה הוא מבוקר וממוקד ברדיוס של מספר מטרים מאזור הפיצוץ כך ששימוש בה ממזער את הנזק הסביבתי. כמו כן, משום שמדובר בפצצה קלה יחסית ניתן לפעול נגד מספק מטרות בגיחה אחת.

צפו ב ניסוי שנערך בפצצה:

לסיקור המלא של האירועים ברצועת עזה