חדש בצה"ל: עגלה רתומה לנמ"ר

נגמ"ש המרכבה ישמש גם למשימות לוגיסטיות

נגמ"שי מרכבה

חדש בצה"ל: "עגלה" רתומה לנגמ"ש מרכבה (נמ"ר), שישמש את המערך הלוגיסטי, ויביא אספקה לשטחי הלחימה האורבאניים.

על פי תכניות חיל הלוגיסטיקה, הנגרר החדש אמור להכפיל את כושר הנשיאה הרגיל של של הנמ"ר. הנגרר יתוכנן כך שהוא יוכל לנוע גם בתוך רחובות צרים, שכן צה"ל מתאים את עצמו גם בתחום הלוגיסטי למלחמות אורבאניות כמו אלה שהיו בעזה ובלבנון, כאשר הלחימה נערכת בשטחים בהנויים בדרך כלל בצפיפות.

הנגרר החדש עשוי לאפשר העברת כל סוגי האספקה לכל סוג של אזור לחימה. יצויין, כי חטיבת גולני היא הראשונה מבין חטיבות צה"ל שהשלימה את הצטיידותה בנגמ"ש המרכבה. בנוסף לנגמ"ר ה"רגיל", פותחו במסגרת מנהלת תכנית הטנק (מנת"ק) גם נגמ"ש מרכבה ייעודי למשימות הנדסה ונמ"ר לצורכי פינוי רפואי.