התקדמות בתהליך ההפרטה של תעש

גיבוש החלטת ההפרטה מתוכנן לחודש ספטמבר 2013 וחודש לאחר מכן, באוקטובר, מתוכנן אישור החלטת ההפרטה בממשלה ובכנסת. היציאה למכרז ההפרטה מתוכננת בעוד כמספר חודשים

מימין: יו"ר תעש האלוף (מיל') אודי אדם וראש הממשלה, בנימין נתניהו (יח"צ)

התקדמות בתהליך ההפרטה של התעשייה הצבאית. מועצת המנהלים של התעש, בראשות היו"ר אלוף (מיל') אודי אדם תתכנס בשבוע הבא לאישור מתווה הפרטת החברה לקראת דיון שיתקיים בועדת שרים להפרטה בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון (רא"ל) משה יעלון ושר האוצר יאיר לפיד.

בשבועות האחרונים - הנהלת החברה בראשות המנכ"ל אבי פלדר, נציגות העובדים
יחד עם משרדי הממשלה האיצו את התהליכים מעדכנים ומשלימים את כל ההסכמים הנדרשים להחלטת הממשלה על הפרטת החברה.

התקדמות זו, נובעת מפעילותם האינטנסיבית של כל הגורמים המעורבים לקדם את התהליך שרי הביטחון והאוצר רא"ל (מיל') משה יעלון ויאיר לפיד, מועצת המנהלים, הנהלת החברה ונציגות העובדים, יו"ר ההסתדרות עופר עיני, מנכ"ל משרד ראש הממשלה הראל לוקר, ראש המל"ל יעקב עמידרור, יו"ר רשות החברות הממשלתיות והממונה על השכר ואגף התקציבים באוצר.

בתעשייה הצבאית מציינים כי מהלכים אלה, מהווים אבן דרך משמעותית לתעשייה הצבאית ומהווים תרומה משמעותית למינוף הידע, הטכנולוגיה ומערכות הנשק הייחודיות שפותחו ומיוצרים בחברה. תהליך זה מתבצע במקביל להבראת החברה ולשורת מהלכים ארגוניים ועסקיים, ובניהם העתקת חלק ניכר ממפעלי החברה לנגב עד לשנת 2020 (מתחם תעש ברמת בקע) בהתאם למדיניות והחלטת הממשלה.


עיקרי ההצעה:
 

  • תוקם חברה חדשה (תעש החדשה) שבה תתרכז פעילותה העסקית של החברה - והיא זו שתופרט ללא משקולות העבר.
  • תוקם יחידה במשרד הביטחון - לצורך אבטחת האינטרסים הביטחוניים של המדינה בחברה ובתשתיות לאומיות הפועלות בה.
  • תעש עוברת לנגב: התעשייה הצבאית תפנה את מרבית השטחים במתחם תעש רמת השרון ותעבור לפעול במתחם תעש ברמת בקע שבנגב עד לשנת 2020.
  • יוסדר מבנה ההון של החברה בהתאמה לאופי פעילות החברה והיקפיה המסחריים

לוחות זמנים להפרטת התעש: · גיבוש החלטת ההפרטה מתוכנן לחודש ספטמבר 2013. אישור החלטת ההפרטה בממשלה ובכנסת מתוכנן לחודש אוקטובר 2013. יציאה למכרז ההפרטה מתוכנן בלו"ז של עוד כמספר חודשים. סיכומים עם משרד הביטחון, האוצר, נציגות עובדי החברה וההסתדרות - הושג סיכום עם עובדי החברה על כל הסכמי העבודה החיוניים לתהליך ההפרטה.

בתום מו"מ ודיונים שנמשכו למעלה משנה, בין הנהלת תעש, העובדים, משרד האוצר וההסתדרות, הושלם מערך ההסכמים הנדרשים להכנת החברה להפרטה ולפינוי מפעלים מרמת השרון והעתקתם לנגב.

ההסכמים, מסדירים פרישת 950 עובדים, המהווים כשליש מעובדי החברה, בתוך שנה במשולב עם רה-ארגון, שעיקרו התייעלות והתאמת מצבת כוח האדם העדכנית ולתוכנית העסקית המבססת על סל מוצרים וטכנולוגיות חדשות. עיקרו של השינוי המתוכנן, הוא באיחוד חטיבות וחיזוק תחומי עסקים מכווני לקוח במטרה לשדרג את יכולות החברה להתמודד בשוק ביטחוני תחרותי מצטמצם.

בנוסף, סיכום מערך ההסכמים שגובשו סולל את הדרך למימוש החלטות הממשלה הקיימות כבר משנות ה-70 בדבר פינוי מפעלי התעשייה הצבאית מרמת השרון והעתקתם לנגב, וזאת לאחר שההסכם מעגן את הסכמת העובדים וההסתדרות לפינוי מפעלי תעש לנגב בשנת 2020 תוך הבטחת זכויות עובדים במפעלים המועברים.

יצוין כי משרדי הביטחון, האוצר ביחד עם ההסתדרות הנהלת החברה ונציגות העובדים קידמו את תהליך ההפרטה במתכונת הנוכחית במענה לקשיים הפיננסיים עימם מתמודדת החברה מאז הפיכתה בשנת 1990 מיחידת סמך לחברה ממשלתית הנובעים מאופן הקמתה ואינם קשורים בפעילותה העסקית. מדובר במהלך שבוצע בתיאום עם נציגות עובדי החברה בהסכמתם.

פירוט ההסכמים

הסדר להבטחת תנאי הפנסיה של עובדים ותיקים שיסיימו את עבודתם לאחר ההפרטה אם יפוטרו על ידי הרוכש. ובמקרה כזה, קובע ההסכם כי 1,050 מעובדי החברה הוותיקים יהיו זכאים לתנאי פרישה הדומים לתנאי הפרישה של 950 העובדים המתוכננים לפרוש טרם ההפרטה.

העמדת רשת ביטחון חיצונית לפרישה בהיקף של 830 מיליון שקל, שמטרתה להבטיח את תנאי הפרישה של עובדים וותיקים. לצורך זה תוקם קרן ייעודית שתנוהל בנאמנות.

הסכם עבודה מפורט שמגדיר קידום בעבודה שיקבלו עובדי החברה כפי שקיבלו ומקבלים עובדי החברות הממשלתיות האחרות. לאחר שבשנים האחרונות לא ניתנו תוספות שכר לעובדי החברה, גם תוספות כלליות שניתנו במשק.

סיכום על קווי תחמושת חיוניים למדינה.

במסגרת זו, גובש סיכום עקרוני עם משרד הביטחון - המגדיר יכולות וקווי יצור ביטחוניים חיוניים למדינה.
יצוין כי ההסדר נועד לפתרון העלות הגבוהה של קווים אלה.

אולי יעניין אותך גם