הרקולס חסכוני?

ביצרנית המטוס, לוקהיד מרטין, מבצעים ניסויי טיסה במטוסים החדישים מדגם C-130J, כדי להפחית את צריכת הדלק, על רקע מחירי הדלק ברחבי העולם

הרקולס מדגם C-130J

מטוסי ה-C-130 J של חיל האוויר שימסרו לו החל מסוף השנה הבאה, עשויים להיות חסכוניים בדלק - זאת אם המאמצים הנעשים עתה על ידי יצרנית המטוסים יצליחו. יצרנית מטוס ה"הרקולס", חברת לוקהיד מרטין ביצעה ניסויים במנהרת רוח על כמה שיפורים שהיא רוצה להכניס במטוס כדי שמנועיו יחסכו דלק.

על פי הניסויים, עד כה, ניתן להשיג חסכון של כשבעה אחוזים בצריכת הדלק של המטוס בעל ארבעת המנועים. המדובר בהוספת כנפונים על כנפי המטוס ועוד שינויים להורדת הגרר שלו. 

חברת לוקהיד מרטין מחפשת כעת מטוס מבצעי שיעמוד לרשותה לצורך ביצוע ניסויי טיסה כדי לקבוע סופית מה השינויים שיש להכניס במטוס כדי להשיג חסכון מרבי בדלק. הבעיה היא שכל מטוסי ההרקולס החדשים, שנמסרו כבר לחיל האוויר האמריקני וגם לחילות אוויר אחרים, "עובדים קשה" ולא פשוט להשתמש בהם לצורך ניסויי הטיסה.

חסכון של כשבעה אחוזים בתצרוכת הדלק יכולה להיות משמעותית ביותר במחיר הדלק העכשוויים. גם יצרניות מנועים מנסות לבצע שינויים כדי שמנועי ההרקולס יצרכו פחות דלק לא רק כתוצאה משינויים בגוף המטוס.

המטוס החדיש שיקרא בחיל האוויר "שמשון" יופעל במגוון של משימות ויחליף חלק ממטוסי ההרקולס הישנים יותר של החיל. עד כה הזמין חיל האוויר מספר קטן מאוד של מטוסים אבל נראה כי בהמשך תחתמנה עסקאות נוספות.