הרחבת הייצוא הביטחוני לרוסיה

בישראל בוחנים את מכירתן של מערכות צבאיות, כגון מל"טים גדולים לרוסיה. המהלך מגיע בעקבות ריכוך בעמדה האמריקנית לגבי הייצוא הביטחוני למוסקבה

מל"ט סרצ'ר רוסי

רוסיה הגישה לישראל רשימה ארוכה של מערכות צבאיות שהיא מעוניינת לרכוש בעיקר מהתעשייה האווירית. בימים אלה נערך דיון ברשימה ונראה כי קיים סיכוי שחלק מהמערכות יאושרו למכירה לרוסיה.

עד כה רכשה רוסיה בישראל בעיקר מל"טים קטנים מדגם סרצ'ר מתוצרת התעשיה האווירית. הרוסים רצו יותר אבל נתקלו בסירוב שנומק בין היתר בקשרים שבין ישראל וארה"ב. הרוסים אמרו כי הם רוצים להקים בשטחם מפעל להרכבה וגם לייצור של מל"טים ישראלים.

בעת האחרונה בעקבות כמה הסכמות אסטרטגיות ברמה הגבוהה שהושגו עם רוסיה בשורה שלמה נושאים, עידכנה רוסיה את הרשימה. זה הביא לדיון מחודש ביצוא של כמה פריטים שהיו ברשימות קודמות וגם נוספים. ישראל מתואמת עם ארה"ב לגבי הבקשות הרוסיות.

מקורות הסבירו כי האמריקנים רואים כיום בסין את האיום העיקרי עליהם. זאת בגלל התעצמות הצבאית והטכנולוגית ללא תקדים והצהרות שונות של ההנהגה בביג'ין. בעקבות כך נתפסת כיום רוסיה כמאיימת פחות וגם זה תרם להערכת המקורות לריכוך העמדה של וושינגטון לגבי יצוא מערכות נשק מתקדמות מתוצרת ישראל לרוסיה.

הרוסים הביעו כבר לפני יותר משנה רצון לרכוש מל"טים גדולים מתוצרת ישראל וכן לרכוש מערכות להשבחת מטוסים ומסוקים.