הערת "עם ישראל חי"

הערת "עם ישראל חי"

שר החינוך האיר את עיננו בנקודה בעייתית כאשר במסגרת הוויכוח בנושא מכללת אריאל: האם תוכרז כאוניברסיטה, הוא הזכיר לשר הביטחון כי הממשלה ולא שר הביטחון היא המוסמכת "להנחות את האלוף להכיר במכללה באריאל כאוניברסיטה".

ואני תוהה, האם בנושא זה יש ל'אלוף פיקוד מרכז' שיקול דעת? אם אין לו שיקול דעת הרי שהוא משמש כבובה על חוט בידי הממשלה או כסות מוסרית עבורה.

וזה מטריד.

אם יש לו שיקול דעת, זה מטריד שבעתיים: במה אנחנו שונים מהמדינות סביבנו?

אולי יעניין אותך גם