הכנסות של 731 מיליון דולר

אלביט מערכות מדווחת על רבעון 3

אלביט מערכות מדווחת היום על תוצאות פעילותה ברבעון השלישי של 2013 שהסתיים ב-30 בספטמבר 2013, ובהן בין היתר הכנסות שהסתכמו ב-730.6 מיליון דולר בהשוואה ל- 677.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2012. ההכנסות השנה מגיעות בעיקר מתחום המערכות המוטסות ותחום מערכות התקשו"ב.

הרווח הגולמי לרבעון השלישי של שנת 2013 הסתכם ב- 207.4 מיליון דולר (28.4% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 191.5 מיליון דולר (28.3% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי לפי non-GAAP לרבעון השלישי של שנת 2013 הסתכם ב- 212.9 מיליון דולר (29.1% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 196.6 מיליון דולר (29.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המחקר והפיתוח, נטו לרבעון השלישי של שנת 2013 הסתכמו ב- 0.54 מיליון דולר (7.4% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 50.7 מיליון דולר (7.5% מסך ההכנסות) ברבעון השלישי של 2012.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2013 הסתכם ב- 61.1 מיליון דולר (8.4% מסך ההכנסות), לעומת רווח תפעולי של 49.0 מיליון דולר (7.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפי non-GAAP ברבעון השלישי של שנת 2013 הסתכם ב- 72.3 מיליון דולר (9.9% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 61.0 מיליון דולר (9.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נבע בעיקר מחסכון בעלויות וכן שיפור היעילות על פי מדדים שהציבה החברה לעצמה.

צבר ההזמנות של החברה ליום 30 בספטמבר 2013 היה 5,697מיליון דולר, לעומת 5,804 מיליון דולר ליום 30 ביוני 2013 וצבר של 5,683 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2012. כ- 68% מצבר ההזמנות של החברה מיועד למכירה ללקוחות מחוץ לישראל. כ- 49% מצבר ההזמנות מיועד לביצוע עד סוף 2013 ובמהלך 2014.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכם ב- 24.1 מיליון דולר, לעומת 61.0 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2012.

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות אמר: "תוצאות הרבעון השלישי של השנה יציבות ואיתנות ומשקפות מגמת שיפור בהכנסות וברווחיות שנה לעומת שנה בעיקר כתוצאה של התייעלות ושל מיצוי הסינרגיות הקיימות באתרי החברה ברחבי העולם. בהמשך להחלטתנו להרחיב את היכולות הטכנולוגיות שלנו, אנו משקיעים מאמץ מוגבר במחקר ובפיתוח, ובמקביל בשיווק ובמכירות במטרה להפיק את התועלת המרבית מההזדמנויות שאנו מזהים".

אולי יעניין אותך גם