הגרעין באיראן – האומנם האיראנים דורכים במקום?

בתגובה למאמרו של שמואל מאיר על ספירת מלאי ו"עובדות חסרות" באיום האיראני – יש לקרוא היטב ולהבין את כל הנאמר בדו"חות סבא"א

את המאמר: "האיום האיראני: ספירת מלאי ו'העובדות החסרות'", פתח מחברו שמואל מאיר כשהוא תוקף בחריפות את 'ההיסטריה' שמתנהלת סביב סוגיית הגרעין האיראני: "המראה לשיאים חדשים של אווירת מלחמה”, מטפורות בנוסח 'השנה היא 1938', וכיוצא באלה. מאמר שקדם לכך: "איראן כמדינת סף –קו אדום" צד את עינו וזכה לביקורת קטלנית ממנו.

זאת, כפי שמשתקף בין היתר מהציטטה הבאה: "עובדות שאנאליסט אמון על אחריות מודיעינית, על מאמץ שאינו נגמר להפריד בין אותות אמת ובין רעשי רקע ועל חיפוש מתמיד של נקודות תפנית באוקיינוס הגדול של המידע – אינו יכול שלא להתייחס אליהן." לא ברור אם בכך ביקש לחלוק שבחים לעצמו, או שהתכוון לגנות את החולקים על דעתו. לפני שנתייחס אל ליבת טענותיו של המחבר, ברצוננו להתייחס למספר טעויות בסיסיות במאמרו, בהיבט הטכני, בסוגיה אשר הוא העניק לה חשיבות רבה. טעויות כאלה מאפיינות מן הסתם היעדר ידע בתחום הטכנולוגיה הגרעינית. ייתכן כי בשל כך מאמרנו וכן דו"חות סבא"א לא הובנו על ידי המחבר כראוי.

הטעויות הראשונות מופיעות בפסקה הבאה: "במקביל לתוספת של 50 קילוגרמים, נטלו האיראנים 49 קילוגרמים ממאגר זה וייצרו ממנו כדוריות מתכת למוטות הדלק הגרעיני לכור המחקר האזרחי. המאגר נשאר כשהיה. יצירת כדוריות המתכת כמעט ואינה מאפשרת את החזרתה של כמות זאת למסלול ההעשרה לדרגה גבוהה". ההתייחסות לעניין זה מופיעה בדו"ח סבא"א מאוגוסט 2012. אולם ראשית, הנתון המופיע בפסקה הינו 31.1 ק"ג אורניום מועשר ולא 49 ק"ג. שנית, האיראנים המירו כמות זו של אורניום לתרכובת U3O8 שכינויה הוא "עוגה צהובה", אשר מתוכה השתמשו רק בכ-2.3 ק"ג לייצור דלק גרעיני לכור המחקר. שלישית, אלמנט הדלק של כור המחקר שבטהראן, כמו כל כורי המחקר בעולם מסוגו של הכור בטהראן, מכיל לוחיות (בדו"ח סבא"א הופיע המונח fuel plates) ולא "כדוריות" כפי שתורגם על ידי המחבר.

טעות נוספת, רבת משמעות, מתייחסת לכמות האורניום שהועשר ל-20%, נכון לאוגוסט 2012. המחבר לא ידע להבחין בין UF6 לבין אורניום. זוהי אבחנה ברמה אלמנטרית, שלה השלכות מובהקות. הכמות על פי דו"ח סבא"א הייתה 189.4 ק"ג UF6 (דהיינו, אורניום הקסא-פלואוריד). מכיוון שמולקולת UF6 מכילה 6 אטומים של פלואור כנגד אטום אחד של אורניום, הרי שתכולת האורניום בתוך UF6 (בהעשרה של 20%) היא 67.6%. מכאן, ש-189.4 ק"ג UF6 מועשר ל-20% מכילים רק 128 ק"ג אורניום מועשר ל-20%. טעות זו חזרה על עצמה גם בהתייחסות למלאי החומר המועשר ל-20% נכון לחודש מאי 2012 - כ-145 ק"ג UF6 ולא 145 ק"ג אורניום.

לבסוף, על פי המחבר: "העיסוק התקשורתי התרכז עם פרסום הדוח בנתון של הכפלת מספר הצנטריפוגות בפורדו מ-1064 ל- 2140. רק מי שהתעמק באותיות הקטנות בפנים גילה כי הצנטריפוגות החדשות טרם חוברו ואינן פעילות." אכן, גם אנו סבורים כי מן הראוי לקרוא את דו"חות סבא"א במדויק. אך, כנראה, לא כל מי שהתעמק בשורות הקטנות של דו"חות 2012 הצליח להבינן. לפי הדו"חות - נכון לדצמבר 2011 פעלו בפורדו 2 קסקדות, שכללו יחד 348 צנטריפוגות, שהעשירו אורניום ל-20%. אולם במהלך ינואר 2012 הוכפל המספר ל-4 קסקדות פעילות, דהיינו 696 צנטריפוגות המעשירות אורניום ל-20%. בחודש מאי הושלמה התקנת עוד 348 צנטריפוגות ב-2 קסקדות, וכך הגיע מספר הצנטריפוגות המותקנות בפורדו ל-1044.

כמו כן, בין מאי לאוגוסט הותקנו בפורדו 1096 צנטריפוגות נוספות שטרם הופעלו. על ידי כך הגיע מספר הצנטריפוגות בפורדו ל-2140. לפיכך יוצא כי חשבונו של המחבר היה כמעט מדויק: המכפלה של 1044 ב-2 קרובה ל-2160. מכל מקום, הנתון שהוכפל, במדויק, היה מספר הצנטריפוגות הפעילות החל מינואר 2012, ולא המספר הכולל של צנטריפוגות, אשר בו נכללות גם צנטריפוגות שטרם הופעלו.

ברם מעבר לכל האמור, העלה המחבר טיעון שנשמע בומבסטי: "דו"ח סבא"א של אוגוסט 2012 כבר שידר מסר: כי האיראנים אינם דוהרים להעשרה גבוהה. נבלם הגרף המדאיג שמצביע על ריצה קדימה והגדלה דרמטית במצבור האורניום המועשר בדרגה 20 אחוזים. יתר על כן, מאגר האורניום המועשר בדרגה 20 אחוזים שמתאים להעשרה נוספת במסלול המהיר לדרגה צבאית – התכווץ ולא התרחב".

אכן, אנו מעריכים כי מאגר האורניום המועשר שבידי איראן מתרחב ויתרחב. לפיכך, איראן עלולה להגיע כבר במהלך השנה הקרובה לכמות מספקת של אורניום מועשר באיכות של נשק גרעיני. ממאמרו של המחבר ניתן להבין כי, כביכול, הציר המרכזי עליו נשענת הערכתנו זו הינו כמות האורניום המועשר ל-20% שאיראן צברה, נכון לאוגוסט 2012. ולא היא! הערכתנו נשענת בעיקר על פוטנציאל ההעשרה הנוכחי והעתידי של הצנטריפוגות האיראניות, שהוא הפרמטר הקריטי, לכל דבר וענין. כמות האורניום שאיראן העשירה ל-20% עד אוגוסט 2012 מסתכמת רק בכמחצית המנה הנדרשת להשגת אורניום באיכות נשק גרעיני. כמחצית מהמלאי הומרה ל"עוגה צהובה", דהיינו רביעית המנה הנדרשת לנשק גרעיני.

מבחינת לוח הזמנים האפשרי להשגת נשק גרעיני על ידי איראן, לכמויות האורניום הללו יש משמעות בסקלה של חודשים ספורים. עם זאת יש לציין – בניגוד להערכתו, המקצועית כביכול, של המחבר – תהליך המרה מחדש של "עוגה צהובה" ל- UF6 הינו תהליך כימי בלתי מסובך יחסית, המתבצע כיום במתקן UCF שסמוך לאספהאן כעניין שבשגרה. זאת ועוד – המחבר טען: "המסר האיראני מדו"חות סבא"א האחרונים הוא של דריכה במקום ואף נסיגה לאחור." האם ניתן לפרש את העובדה ש-696 צנטריפוגות בפודרו וכן 328 צנטריפוגות בנתנז ממשיכות להעשיר אורניום ל-20% כנסיגה לאחור? יתרה מזאת, האם היתה "דריכה במקום"? אף כי עד אוגוסט 2012 טרם הופעל חלק ניכר מהצנטריפוגות בפורדו, לא היה בכך כדי להצביע על דריכה במקום. בפברואר 2012 הוצבו בקסקדות של פורדו בתי צנטריפוגות עבור 2088 צנטריפוגות וכן הותקנה הצנרת בקסקדות שלהן. בהמשך לכך, בחודש מאי, כאמור לעיל, הותקנו 348 צנטריפוגות נוספות. ולבסוף, ככל הנראה במהלך החודש האחרון (אוקטובר השנה), הושלמה התקנת כל הקסקדות במתקן פורדו, המונות כיום כ-2800 צנטריפוגות.

לאור כל זאת, היכן "העובדות החסרות", היכן "הקפאת המצב הקיים", ומה לאיראן ול"אליס מארץ הפלאות", כדברי המחבר? דומה כי עוד לפני שמאמרנו על איראן יצא לאור הייתה למחבר "אידיאה פיקס" בסוגיה זו. יתרה מכך, המחבר אף מזכיר לחיוב את הערכת המודיעין הלאומית של ארה"ב משנת 2007, אשר הציגה טענה מגוחכת, לשון המעטה, ולפיה איראן חדלה מלפתח נשק גרעיני כבר מזה כמה שנים. לתשומת לב הקורא, ב-8 לאוקטובר 2012, 11 יום לפני שמאמרו של המחבר יצא לאור, התפרסם דו"ח המכון הוושינגטוני רב היוקרה (ISIS (Institute for Science and International Security, המעריך כי על פי תרחישים מסוימים איראן עלולה להשיג להפיק אורניום מועשר באיכות נשק גרעיני, תיאורטית, תוך חודשיים עד 4 חודשים. כשלעצמנו, אנו מסופקים לגבי מידת הריאליות של חלק מהתרחישים.

עם זאת, הדו"ח בוחן, בין היתר, תרחיש זמן קצר המבוסס, בין היתר, על שימוש בחומר המיועד להמרה או שכבר הומר ל"עוגה צהובה", אפשרות שהמחבר הגדיר ככמעט בלתי אפשרית. לבסוף, המחבר אף גילה במאמרו שהוא מוטרד מהמונח "מדינת סף". אכן, אף אנו סבורים, כנאמר במאמרנו, כי קיימים חילוקי דעות בדבר משמעות הגדרה זו. מכל מקום, העברית הינה שפה פשוטה, הסף נמצא בכניסה לבית, בסמוך לדלת. כל העומד על הסף עשוי לפתוח את הדלת בכל רגע ורגע, במידה ואינה נעולה, או אינה חזקה דיה, כך שניתן יהיה לפרוץ אותה.

**

סא"ל (מיל') ד"ר רפאל אופק הוא מומחה לפיזיקה והטכנולוגיה של הגרעין. בעברו הוא שירת בקהיליית המודיעין הישראלית כחוקר ומנתח בכיר.

סא"ל (מיל') ד"ר דני שוהם שירת בעברו כקצין מחקר באגף המודיעין וכעת מכהן כחוקר בכיר במרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר אילן

אולי יעניין אותך גם

Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS 

דעה | בסעודיה הבינו - המעצמה האזורית היא איראן. לא ישראל 

בחודשים האחרונים סעודיה מתקרבת לאיראן מתוך הבנה שישראל וארה״ב אינן מסוגלות לעצור את תכנית הגרעין הצבאית של טהרן. לצדה גם מצרים. חלק מהאחריות רובצת על ירושלים שסיפקה הבטחות ללא תוצאות בשטח