הגדרות חדשות ל"מיהו לוחם"

סייבר והגנ"א לא "לוחמים"

חיילים בבקו"ם

צה"ל פרסם הגדרות חדשות לשאלה מיהו לוחם. בעקבות עבודת מטה נרחבת נקבעו הגדות חדשות: לוחמים, חיילים קרביים, ומפעילי אמצעי לחימה קרביים, במקום האבחנה בין לוחמים לתומכי לחימה, שהייתה נהוגה עד כה.

עבודת המטה אושרה על ידי ראש אגף המבצעים, אלוף יואב הר אבן, ותובא לאישור הרמטכ"ל.
 
לפי ההגדרות החדשות, חיילי ההגנה האווירית של חיל האוויר לא יקראו יותר לוחמים, או חיילים קרביים. לעומתם, חיילי מנהלה הפועלים במקומות המסכנים את חייהם - כן יוגדרו חיילים קרבים. כך הוחלט לאחרונה בצה"ל. גם אנשי סייבר המבצעים תקיפות משמעותיות לא יוכלו להיקרא "לוחמים", שכן הם אינם פועלים אל מול פני האויב.
 

לוחמים יוגדרו מעתה כמי שמאומנים לפעול מול האויב תוך סיכון חייהם. תחת ההגדרה הזאת יכנסו כמובן הלוחמים בחטיבות החי"ר, בעלי תפקידים בהנדסה הקרבית העלולים למצוא עצמם בשדה הקרב, טייסי מסוקי קרב וחיילים המפעילים אמצעי ירי נגד מטוסים ועלולים להיפגע בשדה הקרב מאותם המטוסים, אנשי שיריון, תותחנים וחילות שדה נוספים. גם בחיל האוויר ובחיל הים יהיו "לוחמים". 

ההגדרה השנייה תהיה של "חייל קרבי". תחת ההגדרה הזאת אפשר למצוא גם חיילים המסכנים את חייהם בשטח, אך משתייכים לתחום של תומכי הלחימה למשל - חיילי חיל חימוש, או טכנאים המתפעלים אמצעים טכניים הנמצאים בשדה הקרב בשימוש היחידות הלוחמות.

בהגדרה האחרונה של "מפעיל אמצעי לחימה קרביים" יכללו חיילים שעד עתה הוגדרו "לוחמים" כמו לוחמים במערך "כיפת ברזל" ואנשי הסייבר, שהשאלה התעוררה לגביהם לראשונה , שכן מדובר במרחיב פעולה חדש.

אחרי שיואשרו, ההגדרות החדשות ישפיעו על השכר ועל הטבות של החיליים, בעת שירותם ואף לאחר השחרור מצה"ל.