האיום האיראני : עיון מחדש

דוחות סבא"א והערכות המודיעין האמריקאי קובעים כי איראן עדיין רחוקה מהשגת נשק גרעיני שעלול להוות איום ממשי בזמן זה. שמואל מאיר על העדכונים האחרונים מהזירה החמה

(צילום: AP)

מעבר למטפורות קיומיות, נשענת הערכת האיום האיראני על שתי רגלים אנאליטיות: דו"חות תקופתיים של סבא"א והערכת המודיעין הלאומית המחייבת של ארה"ב של כלל 16 סוכנויות המודיעין האמריקני. ניתוח של שני הרכיבים עשוי לספק תמונת מצב והבנה מציאותית של האיום האיראני. בראש ובראשונה תשובה לשאלה: במה מדובר ומה יש לנו כאן. ובהמשך ולאור הדחיפות שניסו לתאר לנו, מדוע מתמהמה תרחיש התקיפה לסיכול האיום?

בחינה של דוחות סבא"א האחרונים מצביעה על תפנית : נבלמה הריצה קדימה למתקן גרעיני ראשון. בדו"ח מאי 2012 הופיע סימן ראשון לעצירה ודריכה במקום בייצור אורניום מועשר 20 אחוזים (הרכיב מעורר הדאגה והמסוכן בתכנית הגרעין האיראנית כי ממנו ניתן לעלות על המסלול המהיר להעשרה צבאית 93 אחוזים). בדו"ח אוגוסט 2012 הפך האיתות הראשוני של דו"ח מאי למסר ברור של קיפול לאחור בתכנית הגרעין האיראנית.

התברר כי האיראנים אינם דוהרים להעשרה גבוהה וכי הם הקטינו את מאגר האורניום מועשר 20 אחוזים הזמין להעשרה צבאית - ממצבור של 189 קילוגרם למלאי של 94 קילוגרם , ובכך חזרו לרמות המלאי שהיו להם בפברואר 2012. זאת באמצעות המרה של 96 קילוגרם והוצאתם ממעגל הצנטריפוגות לצרכי מוטות דלק לכור אזרחי. העובדה כי מאגר האורניום המועשר המתאים להעשרה צבאית דווקא התכווץ בשנה האחרונה ולא התרחב לא זכתה לסיקור ולהתייחסות אצלנו (ניתוח מפורט של דו"חות סבא"א במאמרי "האיום האיראני: ספירת מלאי ו"העובדות החסרות" ישראל דיפנס ,19.10.12).

רק בשלב מאוחר יחסית , ובראיון מפתיע לדיילי טלגרף (31.10.12) בכותרת "איראן נסוגה לעת עתה מסף הנשק הגרעיני" - אישר שר הבטחון ברק כי איראן הקטינה באופן משמעותי את מלאי האורניום המועשר הזמין להעשרה צבאית. עפ"י דבריו, מרמה של 189 קילוגרמים אורניום מועשר 20 אחוזים לסביבות 100 קילוגרמים. אהוד ברק הבהיר למראיין הבריטי כי בהמרה של כמות כזאת של אורניום מועשר למוטות דלק לצרכים אזרחיים פחת האיום הצבאי המיידי. בדברי שר הבטחון היה מקופל מסר נוסף שלא שמו לב אליו: לראשונה הסכים מנהיג ישראלי לקבל את ההבחנה בין גרעין צבאי שנאסר עפ"י משטר האמנות הבינלאומיות ובין יכולות גרעין אזרחי בפיקוח שאינן אסורות. בעיצומו של המבצע הצבאי האחרון של צה"ל בעזה הופץ בווינה הדו"ח התקופתי של סבא"א (16.11.12).

בדיווחי סוכנויות הידיעות זכו הצנטריפוגות, כמו בעבר, למירב תשומת הלב. עפ"י דוח סבא"א של נובמבר 2012 , השלימה איראן את התקנתם של 2784 הצנטריפוגות באתר התת-קרקעי בפורדו והכפילה בכך את כושר הייצור שלה (בפועל, פחות ממחצית הצנטריפוגות במצב פעיל). אך היו בדו"ח האחרון של סבא"א נתונים שלא זכו לתשומת לב. לפי דו"ח נובמבר 2012, איראן אמנם הפיקה כמות נוספת של 43 קילוגרם אורניום מועשר 20 אחוזים מאז דו"ח אוגוסט, וברשותה כיום 135 קילוגרם אורניום מועשר 20 אחוזים המתאים להמשך העשרה צבאית.

אבל עפ"י תדרוך טכני של סבא"א שהוצג במטה הסוכנות בווינה ונועד ללוות את הדו"ח, מאגר האורניום המועשר 20 אחוזים לא פחת כמו בדו"חות הקודמים "מסיבות טכניות טהורות". נמסר כי בכוונת האיראנים היה להמשיך במגמה של המרת אורניום מועשר 20 אחוזים למוטות דלק לכור אזרחי, ולצמצם בכך את המאגר. אבל הדבר לא התאפשר בגלל תקלות טכניות בתהליך המרת האורניום במתקן באיספאן. להערכת המתדרך הבכיר של סבא"א, אם יתגברו האיראנים על התקלה באיספאן, הם יחזרו להמיר אורניום מועשר 20 אחוזים למוטות דלק אזרחי ולהאט בכך את ההגדלה במאגר.

הרכיב האנאליטי השני להבנת האיום האיראני מצוי בהערכת המודיעין הלאומית של ארה"ב שמחייבת את הנשיא האמריקני. בבסיס הדברים נמצאת הערכת המודיעין הלאומית של ארה"ב שפורסמה בגרסה לא-מסווגת בשנת 2007, והיא ככל הנראה בתוקף גם היום. הערכת מודיעין שעשתה שימוש מושכל בשפת המודיעין הקלאסית של כוונות, יכולות ומהימנות מקורות. במאמץ לספק לקברניט תמונת מצב בהירה ככל האפשר של מציאות כאוטית ובנסיון לצמצם אי-ודאויות בעולם של ידע חלקי אמרה פסקת הפתיחה של הערכת המודיעין הלאומית כי בהסתמך על מקורות באיכות גבוהה מעריכים 16 סוכנויות המודיעין האמריקני כי איראן עצרה את תכנית הנשק הגרעיני שלה בשנת 2003 ולא חידשה מאז.

מקריאת הדו"ח עולה כי הפארדיגמה הישנה של "ציר הרשע", אופי המשטר, ייצוא המהפכה וסיוע לארגוני טרור סיימה תפקידה. בפארדיגמה המודיעינית החדשה להבנת האיום האיראני ייבחנו יכולותיה וכוונותיה של איראן בתחום הגרעיני עפ"י פעולותיה בתחום האסטרטגי-צבאי ובהתאם לאמות מדה מדעיות-טכנלוגיות. הערכת המודיעין הלאומית האמריקנית התקבלה בישראל כרעם ביום בהיר, כפי שהיטיב לתאר לאחרונה ראש אמ"ן דאז אלוף ידלין במשדר "עובדה" על איראן (5.11.12 ). מדברי ידלין אפשר היה להבין כי הערכת המודיעין האמריקני היתה מנוגדת למודיעין שברשותנו.

בדיווחים ובפרשניות בישראל עם פרסום הדו"ח האמריקני בדצמבר 2007 ובהתייחסויות לאחר מכן בלטה הנטייה לגמד את הדו"ח האמריקאי ולהציגו כמוצר מודיעין גרוע. והיו דיווחים שמסרו כי האמריקנים חזרו בהם ונטשו את הדו"ח. האמנם חזרו בהם האמריקאים? מעדויות שדלפו בשנים 2011 – 2012 במהלך שימוע של ראשי המודיעין האמריקאי בוועדות המודיעין והשירותים המזויינים בקונגרס עולה כי לצד הערכת מודיעין על יכולות טכניות ומדעיות שמשאירה בידי האיראנים "אופציה פתוחה", ממשיכים גופי המודיעין להחזיק בהערכת המודיעין הלאומית משנת 2007 ולפיה איראן עצרה את תכניתה הצבאית בשנת 2003 ולא חידשה מאז.

בהיבט המקצועי פירוש הדבר: מחוייבות של המעריך המודיעיני לבחון עצמו בכל נקודת זמן ולשאול: האם מדובר בהפסקה זמנית או בעצירה מלאה של התכנית הצבאית. מעדויות מעודכנות של ראשי המודיעין האמריקני בוועדות הקונגרס עולה כי האיראנים לא חידשו את תכנית הגרעין הצבאית שהופסקה בשנת 2003. התחנה האחרונה באישרור הערכת המודיעין הלאומית משנת 2007 נרשמה בקיץ האחרון בעקבות הדלפות מישראל. דיווחים מישראל בדבר הערכת מודיעין לאומית חדשה לכאורה שמצביעה על חידוש הרכיב הצבאי בתכנית האיראנית גררו תגובה מיידית מוושינגטון.

דובר המועצה לבטחון לאומי בבית הלבן אמר לכתב רויטרס ( 9.8.12 ) כי אין שינוי בהערכת המודיעין האמריקני מאז העדויות של ראשי המודיעין האמריקני בפני ועדות הקונגרס בראשית שנת 2012. לציטוט הוסיף הדובר :"אנו ממשיכים להעריך כי איראן אינה על הסף להשיג נשק גרעיני". קריאה זהירה של דו"חות סבא"א ודיווחי המודיעין האמריקני עשויה לספק סימן מעיד לפתרון דיפלומטי של המשבר האיראני על בסיס מתווה אמריקני: לאו תקיף לנשק גרעיני, כן לגרעין אזרחי. פרמטרים שהוצגו לאיראן בשיחות המעצמות 5P+1ּ מאפשרים לאיראנים להמשיך בפעילות העשרה נמוכה בפיקוח הדוק (ולא עוד איסור מוחלט על כל פעילות העשרה ) כל עוד תוגבל העשרת אורניום 20 אחוזים ויסופקו הוכחות מוצקות לאי-הסטת אורניום מועשר לצרכים צבאיים. תנאי הכרחי לכך, שובה של איראן למשטר "הפרוטוקול הנוסף" (שאותו נטשה ב- 2006) אשר מאפשר בקורות פיקוח חודרניות ומקיפות באתרים לא-מוצהרים.

על רקע זה יש לבחון את התייחסותו של הנשיא אובמה במסיבת העתונאים הראשונה שערך לאחר שנבחר לכהונה שניה (14.11.12). את ההדלפות העתונאיות בדבר מגעים ישירים עם איראן החליפה אמירה ברורה של הנשיא: בחודשים הקרובים יש בכוונתו להשקיע מאמץ מוגבר בדיאלוג עם איראן. מהלך שיהיה משוחרר לדבריו מ"דקויות דיפלומטיות ושיקולי פרוטוקול". ניתן למצוא בדברי הנשיא רמז ל"עסקה גרעינית" שבה תקבל איראן "משהו" גרעיני , ובאופן מפורש לא יכולות נשק. ארה"ב מצידה תספק ערובות כי לא תפעל ל"שינוי המשטר" בכוח צבאי.

מתברר כי התשובה האיראנית שנועדה לאפשר את המו"מ הדיפלומטי חרגה מהמישור המילולי-ההצהרתי הרגיל והתבטאה בצעדים מוחשיים בשטח : האטה והקפאת המצב בכל הקשור לרכיב המדאיג של העשרת אורניום 20 אחוזים. וזאת , עוד בטרם הוסרה איזשהי סנקציה מתפריט הסנקציות הנוקשה שהטיל המערב. הצנטריפוגות שממשיכות להסתובב אינן כל הסיפור. מלאכת המודיעין מתבצעת בעולם רווי של אי ודאויות. קל וחומר קריאה פרשנית של דוחות מודיעין.

אותות אמת ורעשי רקע מסיחי דעת משמשים כאן בערבוביה. תפקידו של האנאליסט כמו גם של הפרשן המודיעיני לנסות כמיטב יכולתו להפריד בין אותות לרעשים, ולבדוק עצמו מעת לעת. באופן מיוחד, להפנים כי הערכת יתר אין פירושה "ללכת על בטוח". הערכת יתר, כמו אחותה התאומה הערכת חסר מבית מדרשה של "הסבירות הנמוכה" , אינה חסינה מטעויות ואינה נטולת סיכונים. גם להערכת יתר של איום יש מחיר. לאיש מאתנו אין כדור בדולח , ולמודיעין לא נותר אלא להמשיך ולעקוב בקפדנות מקצועית.