דו"ח: לגייס 80 אחוזים מהחרדים

חברי הוועדה לשיוויון בנטל פרסמו את מסקנותיהם, על אף פירוק הוועדה על ידי ראש הממשלה. בין ההמלצות: הטלת קנסות אישיים למשתמטים משירות והקמת וועדה נפרדת לסוגיית גיוס הערבים

חיילי הנח"ל החרדי (צילום: דו"צ)

גיוס 80 אחוזים של שנתון של חרדים עד שנת 2016 והטלת קנסות כבדים של משתמטים ועל הישיבות שבהן הם לומדים – אלו הם עיקריו של דו"ח הוועדה לקידום השילוב בשירות והשיוויון בנטל, בראשות ח"כ יוחנן פלסנר. חברי הוועדה נמנעו מלקבוע יעדים והטלת סנקציות על גיוסם של ערביי ישראל והמליצו להקים וועדה נפרדת בנושא שתגיש את מסקנותיה עד לסוף השנה.

כזכור, הוועדה הוקמה לפני כחודש וחצי במטרה לקדם חלופה לחוק טל, שהארכתו בוטלה על ידי שופטי בג"ץ. תוקפו של חוק טל יפוג בתחילת אוגוסט ובית המשפט הטיל על הממשלה למצוא חלופה מתאימה במסגרת זמן זה. כאמור, אחת המסקנות העיקריות של הדו"ח היא כי עד שנת 2016, כלומר בתוך ארבע שנים, יש לגייס כ-80 אחוזים מכל שנתון של האוכלוסייה החרדית, לשירות צבאי או שירות לאומי. הוועדה קבעה עוד כי האחריות לשירות היא אישית וכוללת קנס כספי למשתמט, ענישה פלילית לאחר חמש שנים מיום כניסת החוק לתוקף, או חלופת קנס. בכל מקרה יתבצע רישום פלילי. בנוסף, יישללו הטבות בתחומי הארנונה והטבות לדיור, וכן תבוטל מלגת "כולל" חודשית בסך 850 שקל.

מסקנה נוספת היא שגיל הגיוס לא יידחה מעבר ל-22, למעט קבוצת תלמידים "מתמידים" המונה כ-1,500 איש מכל שנתון. עוד קבעה הוועדה כי מנהלת השירות האזרחי-לאומי תועבר למשרד ראש הממשלה. חברה הוועדה מצאו עוד כי לאוכלוסיית החרדים בישראל אין כמעט מידע לגבי האפשרויות העומדות בפניהם בהגיעם לגיל גיוס, ועל כן הם ממליצים על הקמת מרכז מידע באחריות צה"ל הכולל מיון ואבחון לחרדים המתייצבים לקריאה ראשונה. כל חרדי המיועד לשירות בגילאי 17-22 יתייצב בממ"ח, יעבור רישום מלא ואבחון רפואי ויקבל מידע על האפשרויות השונות. לצה"ל תינתן הסמכות לבחור ממאגר המתייצבים את חייליו - הוא שיחליט על מידת ההתאמה ויעניק את האישור לשירות אזרחי או להמשך הלימודים בישיבה.  

הדו"ח קורא עוד להקמת גדודים נוספים של הנוער החרדי בצבא, ולהרחיב את פרוייקט שח"ר. בנוסף הוא ממליץ על פתיחת מסלולי שירות ייעודיים במסגרת גופיה השונים של מערכת הביטחון – כגון שירות בתי הסוהר, מגן דוד אדום, שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל. בנוסף ממליץ הדו"ח שהרחדים שיגוייסו ישרתו שירות מינימאלי של 24 חודשים בכל אחד מהמסלולים (למעט מסלולי ההסדר). אורך המסלול האזרחי יועלה בהדרגה בתוך ארבע שנים מ-12 חודשים ל-18 חודשים.

חברי הוועדה קראו עוד להטיל סנקציות אישיות על כל תלמיד ישיבה שייקרא לשירות ולא יתייצב. על פי ההמלצות קצבת הישיבה של אותו תלמיד תישלל באופן מיידי וכמו כן זכותו למלגת הבטחת הכנסה לחרדים. בנוסף, סרבן הגיוס לא יהיה זכאי לתמיכת המדינה בסבסוד בתחומי הדיור והמשכנתה, והנחות בתשלומי ארנונה. מבחינת כפסית הוועדה ממליצה על הטלת קנס של כ-7,500 ש"ח באופן מיידי ו-75 ש"ח קנס על כל יום שהמועמד לא יתייצב לשירות. מנגד, מי שיתגייס, כך ממליצה הוועדה, יהיה זכאי ל-50 אחוזים ממענק השחרור, אם התגייס לשירות שאינו קרבי כאשר היה מעל לגיל 21 וכי זכאותו לתשלומי משפחה ואחזקת דירה יוכפלו בשל שירותו למדינה. 

הדו"ח ממליץ עוד כי "על הממשלה להורות על יישום השלב הראשון של קיצור השירות לכלל המשרתים בצה"ל". החל משנת 2013, כך ממליצים חברי הוועדה, יש לקצר את שירות החובה לגברים לכ-32 חודשים, ואף ל-28 חודשים (זאת על פי צרכי הצבא). מי שישלים 36 חודשים יתוגמל ב-3,000 לחודש.

אולי יעניין אותך גם