גידול בצבר הזמנות של תע"א

החברה פרסמה את הדוחות לשנת 2012: רווח נקי של 23 מיליון דולרים

התעשייה האווירית פרסמה את דוחותיה הכספיים המאוחדים לשנת 2012. מהנתונים עולה כי צבר ההזמנות של החברה עמד על 9.7 מיליארד דולר, המהווים גידול של כמיליארד דולרים המהווים כ- 11 אחוזים. הרווח הנקי עמד בשנת 2012 על 23 מיליון דולר המהווים 2.5% מהמכירות.

דב בהרב, יו"ר הדירקטוריון: "אני מעודד מהגידול בצבר ההזמנות של החברה לסך של 9.7 מיליארד דולר, שכולל חוזים איכותיים ואסטרטגיים שימנפו את גידול החברה ובנייתה. יחד עם שביעות הרצון מהרווחיות הקיימת והגידול במכירות בשיעור של 8% יחסית לרבעון הקודם אשתקד. אנו מביטים קדימה ופועלים לשיפור הרווחיות, לאור החלשות השוק הצבאי, האטה בתעופה האזרחית, וסיכונים של גידול בעלויות החברה".

יוסי וייס, מנכ"ל החברה: "צבר ההזמנות של החברה בסך 9.7 מיליארד דולר וגידול היחסBook to bill מ-0.96 בשנת 2011 ל-1.28 בשנת 2012 מהווים בסיס איתן לפעילות ולצמיחת החברה בשנים הבאות. הצבר אינו כולל עסקאות חדשות ופורצות דרך שנחתמו ברבעון הראשון של שנת 2013. הרווח הנקי בשנת 2012 בסך 69 מיליון דולר הוא לאחר ניכוי עלויות מחקר ופיתוח בסך 156 מיליון דולר ועלויות בגין הוצאת עובדים לפרישה מוקדמת בסך 51 מיליון דולר. עלויות אלו, ממקורותיה העצמיים של החברה, מהוות 6.2% מהמכירות ומבטיחות את עתידה של החברה בשימור יתרונה הטכנולוגי ובשיפור כושר התחרות שלה.

"בד בבד, החברה ממשיכה להתמודד עם האתגרים העומדים בפניה בנושא הגידול בעלויות השכר כתוצאה מהסכמי שכר וזאת למרות הקטנת מצבת כוח האדם, ההתייקרויות בעלויות התפעול הקבועות, ירידת שער הדולר, היעדר גמישות ניהולית לאור היותנו חברה ממשלתית וסיכונים בפרויקטי פיתוח משמעותיים לחברה".

מכירות בשנת 2012 הסתכמו בסך של 3.3 מיליארד דולר בהשוואה ל- 3.4 מיליארד דולר בתקופה מקבילה אשתקד. המכירות לייצוא מהוות 74% מסך המכירות והסתכמו בסך של 2.5 מיליארד דולר. נתח המכירות לשוק הצבאי מהווה 76% מסך המכירות והסתכם בסך של 2.5 מיליארד דולר.

הרווח גולמי בשנת 2012 הסתכם בסך של 508 מיליון דולר (15.2% מהמכירות) בהשוואה ל- 518 מיליון דולר (15.1% מהמכירות) בשנת 2011. הרווח מפעולות בשנת 2012 הסתכם בסך של 78 מיליון דולר (2.3% מהמכירות) בהשוואה ל- 133 מיליון דולר (3.8% מהמכירות) בשנה קודמת.

אולי יעניין אותך גם