ברק

שר הביטחון אהוד ברק הציג סקירה בפני חברי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ובה התייחס בין השאר לתמורות במזרח התיכון. "מי שסבור כי נוכח האירועים בעולם הערבי הסיכונים קטנו, אינו חש את המציאות כהווייתה. רצף האירועים וקצב ההתרחשויות מחייב ערנות, דריכות והיערכות מתאימה מצד מערכת הביטחון". ברק ציין כי מערכת הביטחון מגבשת תוכנית רב שנתית המחייבת משאבים וקשב בכל הדרגים

אולי יעניין אותך גם