בג"ץ ביטל את "חוק טל"

שישה שופטים קיבלו את העתירות נגד החוק המעניק פטור משירות בצה"ל לתלמידי ישיבה. תוקפו של החוק יפוג באוגוסט הקרוב

(צילום: דובר צה"ל)

לאחר כעשור, "חוק טל", המעניק פטור משירות צבאי לתלמידי ישיבה, לא יוארך במתכונתו הנוכחית ותוקפו יפוג באוגוסט הקרוב, כך החליטו שופטי בג"ץ. ברוב של שישה נגד שלושה קיבלו השופטים את העתירות שהוגשו נגד החוק.

נשיאת בית המשפט העליון היוצאת, דורית ביניש, קבעה בפסק הדין כי החוק אינו חוקתי ועל כן יש לבטלו. "לגישתי חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002 (להלן: חוק דחיית השירות או החוק) - שנמצא בעבר כי הוא פוגע בזכות לשוויון כחלק מן הזכות לכבוד האדם - אינו מקיים את תנאי המידתיות שבפסקת ההגבלה, ולפיכך אינו חוקתי". ביניש קבעה עוד כי המדינה נכשלה ביישום החוק.

בין המתנגדים לביטול החוק נמצא נשיא בית המשפט העליון הבא, השופט גרוניס. עימו הסכימו שופטי העליון אליעזר ריבלין ועדנה ארבל. לראייתם היה צריך להותיר את העתירות בשל העובדה שהחוק מתעדכן מדי כמה זמן.

"חוק טל" אושר על ידי מליאת הכנסת בשנת 2002. בחוק נקבע כי תלמידי ישיבה יוכלו לבחור בגיל 22 האם להמשיך ללמוד או להתגייס לצה"ל ומשם לעבור לשוק העבודה האזרחי. במהלך השנים הוארך החוק פעם אחר פעם וארגונים רבים עתרו נגדו לבית המשפט העליון. רק לאחרונה הודיע ראש הממשלה כי בכוונתו להאריך את החוק לשנה נוספת, אולם הודעה זו גררה סערה רבה.

שר הביטחון אהוד ברק הגיב על ההחלטה והודיע כי "אני מברך על החלטת בג"ץ כי חוק טל יפוג באוגוסט 2012. אמרתי מספר פעמים בשבועת האחרונים, כי חוק טל, לאחר 10 שנים, לא עמד בציפיות ולא הוביל לשינוי הנדרש בכל הקשור לשוויון בנטל ולהגדלת מעגל המשתתפים בחובות האזרחיות. אנחנו חייבים לחוקק במהירות חוק חדש, כדי להביא לשיווין בנטל בחברה הישראלית".

ברק גם חזר על הצעתו לשילוב החרדים בצה"ל. על פי הצעתו תינתן עדיפות לצה"ל הן בבחירת האנשים המתאימים, והן בתגמול משמעותי לחיילים שיאפשר להם השכלה גבוהה, רכישת מקצוע וכניסה ברגל ימין לחיים האזרחיים. מאידך, על פי הצעת שר הביטחון ברק, תקבע מכסה של כ-2000 עד 3000 עילויים בתורה, שיוכלו להמשיך בלימודי "תורתו אומנתו". כל היתר ישתלבו בשירות אזרחי לאומי ובהמשך במעגלי התעסוקה במשק, כמנוף להעצמה אישית ולהגדלת התוצר הלאומי.