אלטק מדווחת על הכנסות שיא של 46.8 מיליון דולר בשנת 2011

"השיפורים שהטמענו בקוי הייצור שלנו בסוף 2010 הגדילו את כושר הייצור שלנו בכ- 30%", אומר אריה רייכרט, נשיא ומנכ"ל החברה.

אלטק בע"מ (NASDAQ:ELTK) חברה מובילה בייצור מעגלים מודפסים גמישים-קשיחים, מדווחת על תוצאות שיא ברבעון הרביעי ובשנת 2011. הכנסות החברה ב- 2011 הסתכמו ב- 46.8 מיליון דולר, עליה של 24.8% לעומת הכנסות של 37.5 מיליון דולר ב- 2010.

ה- EBITDA של אלטק בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2011 הסתכם ב- 4.7 מיליון דולר בהשוואה ל- EBITDA של 960,000 דולר ב- 2010. ברבעון הרביעי של 2011 הסתכם ה-EBITDA של אלטק ב- 868,000 דולר לעומת EBITDA שלילי של 14,000 דולר ברבעון המקביל ב- 2010. 

הרווח הגולמי ב- 2011 הסתכם ב- 8.7 מיליון דולר (18.6% מההכנסות), עליה של 80.9% בהשוואה לרווח גולמי של 4.8 מיליון דולר (12.9% מההכנסות) ב- 2010. העליה ברווח הגולמי ובשיעור הרווח הגולמי מההכנסות נובעת בעיקר מהעליה בהכנסות. הרווח התפעולי ב- 2010 הסתכם ב- 2.6 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי של 1.2 מיליון דולר ב- 2010. 

הרווח הנקי ב- 2011 הסתכם ב- 1.8 מיליון דולר (או רווח של 28 סנט למניה) בהשוואה להפסד נקי של 1.7 מיליון דולר (או הפסד של 26 סנט למניה) ב- 2010. הכנסות אלטק ברבעון הרביעי של 2011 הסתכמו ב- 11.5 מיליון דולר, עליה של 14.6% בהשוואה להכנסות של 10.0 מיליון דולר ברבעון הרביעי של  2010. 

הרווח הגולמי של אלטק ברבעון הרביעי של 2011 הסתכם ב- 1.8 מיליון דולר (15.4% מההכנסות), עליה של 55.7% בהשוואה לרווח גולמי של 1.1 מיליון דולר (11.3% מההכנסות) ברבעון הרביעי של 2010. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2011 הסתכם ב- 312,000 דולר בהשוואה להפסד תפעולי של 504,000 דולר ברבעון הרביעי של 2010. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2011 הסתכם ב- 228,000 דולר (או רווח של 3 סנט למניה) בהשוואה להפסד נקי של 655,000 דולר (או הפסד של 10 סנט למניה) ברבעון הרביעי של 2010.

"שנת 2011 היתה שנת מפנה עבור אלטק, הן במדדים התפעוליים של החברה והן בתוצאות הפיננסיות. אני מאד שמח שהמאמצים הרבים של עובדי החברה וההנהלה הניבו צמיחה משמעותית בהכנסות וברווח הנקי", אמר יו"ר דירקטוריון החברה, ארז מלצר. 

נשיא ומנכ"ל החברה, אריה רייכרט, ציין כי "אני מרוצה מאד מהתוצאות הטובות של אלטק ברבעון הרביעי ובשנת 2011 כולה. השיפורים שהטמענו בקוי הייצור שלנו בסוף 2010 הגדילו את כושר הייצור שלנו בכ- 30%. שיתופי הפעולה הטכנולוגיים ההדוקים עם לקוחותינו, מעבר לקשרים העסקיים, אפשרו לנו לתרגם את הגידול בכושר הייצור לצמיחה במכירות החברה ב- 2011 בה השגנו שיא של 46.8 מיליון דולר בהכנסות ו- 1.8 מיליון דולר ברווח הנקי".

אמנון שמר, סמנכ"ל הכספים של אלטק הוסיף: "הצלחנו לתרגם את הגידול בהכנסות לגידול של 81% ברווח הגולמי מ- 4.8 מיליון דולר ל- 8.7 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מיכולתנו לא להגדיל את העליה בעלות המכר באותו שיעור בו צמחו הכנסותינו, אלא בשיעור נמוך יותר.  הגידול ברווח הגולמי הושג למרות העליה בשכר בישראל בחודש יולי 2011".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם