אלביט: 703 מיליון דולר ברבעון

תוצאות רבעון שני: הכנסות של 703 מליוני דולרים. צבר ההזמנות של 5.8 מיליארדי דולרים. התחומים העיקריים שתרמו להכנסות החברה היו תחום מערכות התקשו"ב ותחום המערכות המוטסות.

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות (יח"צ)

אלביט מערכות בע"מ דיווחה היום על תוצאות פעילותה ברבעון השני של 2013 שהסתיים ב- 30 ביוני 2013.

"אני שמח לדווח על תוצאות הרבעון השני של השנה, המבטאות שיפור במדדים הפיננסיים. אנו מעודדים מהגידול במכירות, הנתמך בגידול בצבר ההזמנות שלנו רבעון חמישי ברציפות. הישגים אלו, המצטרפים לשיפור ברווח הגולמי והתפעולי, הינם פרי מאמץ התייעלות מתמשך", אמר בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות.

"לאחרונה החלטנו על שיפור יעילות מאמצי המו"פ בראייה כלל ארגונית, לאיתור פתרונות חדשניים ומובילי שוק, המשלבים יכולות טכנולוגיות חוצות חברה. אני בטוח כי צעדים אלו יאפשרו לנו להתמודד בהצלחה עם אתגרי השוק הגלובלי ויתמכו בהמשך הצמיחה ארוכת הטווח והמובילות הטכנולוגית".

הכנסות החברה ברבעון השני של שנת 2013 הסתכמו ב- 702.9 מיליון דולר בהשוואה ל- 676.4 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2012. התחומים העיקריים שתרמו להכנסות החברה היו תחום מערכות התקשו"ב ותחום המערכות המוטסות.

הרווח הגולמי
לרבעון השני של שנת 2013 הסתכם ב- 203.1 מיליון דולר (28.9% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 189.6 מיליון דולר (28.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי לפי non-GAAP לרבעון השני של שנת 2013 הסתכם ב- 208.5 מיליון דולר (29.7% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 194.8 מיליון דולר (28.8% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המחקר והפיתוח, נטו
לרבעון השני של שנת 2013 הסתכמו ב- 51.5 מיליון דולר (7.3% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 55.6 מיליון דולר (8.2% מסך ההכנסות) ברבעון השני של 2012.

הוצאות השיווק והמכירה
לרבעון השני של 2013 הסתכמו ב- 57.1 מיליון דולר (8.1% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 59.9 מיליון דולר (8.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות הנהלה וכלליות לרבעון השני של 2013 הסתכמו ב- 27.8 מיליון דולר (4.0% סך ההכנסות), בהשוואה ל- 32.0 מיליון דולר (4.7% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השני של 2013 הוקטנו כתוצאה מהכנסה נטו בסך של כ- 7.6 מיליון דולר, הקשורה לפשרה בתביעה משפטית.

הרווח התפעולי
ברבעון השני של 2013 הסתכם ב- 66.7 מיליון דולר (9.5% מסך ההכנסות), לעומת רווח תפעולי של 42.1 מיליון דולר (6.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפי non-GAAP ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם ב- 70.5 מיליון דולר (10.0% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 54.1 מיליון דולר (8.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

אולי יעניין אותך גם