"אין סכנה בטכנולוגיה שהועברה מישראל לטורקיה"

כך העלתה בדיקה שנערכה במערכת הביטחון הישראלית

בדיקה שנערכה במערכת הביטחון בישראל העלתה כי אין בטכנולוגיה שהועברה מישראל לטורקיה כדי לגרום נזק ביטחוני משמעותי - גם אם תועבר מטורקיה לידי גורמים עוינים כמו איראן.

 

הבדיקה החשאית נערכה על רקע ההתדרדרות ביחסים המדיניים בין ישראל לטורקיה. במערכת הביטחון התעורר חשש, שטכנולוגיה הכלולה באמצעים שישראל מכרה לטורקיה במסגרת הברית הביטחונית האסטרטגית בין הארצות, שהתחילה באמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת והחזיקה מעמד עד לסוף העשור שעבר, תזלוג לידי גורמים עוינים בעתיד, למרות שאין שום מידע מוחשי על כוונה טורקית להעביר ידע כזה, ולמרות שגורמים במערכת הביטחון בישראל פועלים כדי למנוע התדרדרות נוספת ביחסים בין הארצות.

 

הבדיקה התמקדה באמצעים שנמכרו לטורקיה במסגרת פרויקט ענק להשבת טנק, כולל מערכות שליטה ובקרה ומערכות בקרת אש, וכן באמצעים אלקטרו-אופטיים, וכלי טיס בלתי מאוישים. הבדיקה העלתה כי אין סיבה לחשוש מנזק משמעותי שעלול להיגרם עקב העברת טכנולוגיה לידי טורקיה בתקופת הפריחה ביחסי הארצות.

 

 

יצוין, כי בשנה האחרונה לא נחתמו עסקאות חדשות בין חברות ביטחוניות מישראל ובין טורקיה, ואולם תעשיות ביטחוניות ישראליות המשיכו להעביר אמצעים לידי טורקיה, במסגרת מימוש הסכמים שנחתמו בשנים קודמות, כולל כלי טיס בלתי מאויישים שנמסרו לטורקיה לקראת סוף שנת 2010 על ידי התעשייה האווירית ועל ידי חברת ארונאוטיקס.